Ensimmäinen Savonlinnasta valmistunut sosionomi (AMK) Tiina Väisänen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin Savonlinnan kampukselta on valmistunut ensimmäinen sosionomi (AMK), Tiina Väisänen.

Väisänen aloitti opintonsa syksyllä 2020 käynnistyneessä Savonlinnan kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön painottuvassa sosionomikoulutuksessa syksyllä 2021. Hän suoritti tutkinnon normaalia 3,5 vuotta nopeammin, koska sai hyväksilukuja aiemmin avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamistaan opinnoista.

Väisänen haki Savonlinnan sosionomikoulutukseen, koska halusi opintojensa tuoman osaamisen painottuvan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn. Hän kertoo, että myös koulumaailmassa työskentely kiinnosti häntä – opintoihin sisältyvät työharjoittelut tarjosivatkin mahdollisuuden tutustua syvemmin kouluyhteisöihin.

”Kouluissa tarvitaan osaavia ammattilaisia, jotta oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tarpeisiin voidaan vastata. Kouluissa tehtävä työ on erittäin tärkeää ennaltaehkäisevää työtä ja on mielestäni todella hienoa, että on sosionomikoulutus, joka on suunnattu kouluhyvinvointiin”, Väisänen pohtii.

”Kouluhyvinvointiin erikoistunut koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Lasten ja nuorten mielenterveys ja kouluhyvinvointi herättää huolta kaikilla tasoilla poliittisista päättäjistä nuoriin. Mediassa keskustelu käy vilkkaana ja kentälle tarvitaan osaavia tekijöitä. Koulutuksen merkitys ja tarve on suuri ja tähän huutoon Savonlinnan koulutus vastaa omalta osaltaan”, sanoo sosionomikoulutuksen lehtori Olli Rissanen.

Opiskelun ohella Tiina Väisänen on tehnyt töitä sosiaalialalla ja sijaisuuksia kouluissa. Keväällä 2022 hän aloitti yksityisen sektorin lastensuojelutyössä perhetyöntekijänä ja jatkaa nyt samassa työpaikassa vakinaisesti.

Väisänen näkee kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhän erikoistumisen toimivan sosionomin työkentällä myös kouluympäristön ulkopuolella.

”Sosionomina voi monella työkentällä tarvita ymmärrystä kouluhyvinvoinnista. Esimerkkinä nyt perhetyötä tekevänä, pystyn lapsia ja nuoria ohjaamaan kouluun liittyvissä haasteissa ja osaan kertoa mitä tukimuotoja voidaan koululaisen vaikeisiin tilanteisiin hakea.”

Väisänen valmistui normaalia suoritusaikaa nopeammin, vaikka yhdistettävänä oli opintojen, perheen ja työelämän paletti. Osansa nopeampaan valmistumiseen oli aiemmin avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot.

”Sain kaikki aiemmat opinnot hyväksiluettua tutkintooni ja minulle räätälöitiin oma aikataulu opintoihin. Opinnot etenivätkin nopeasti ja opettajat tuki edistymistäni hyvin. ”

Erityisesti Väisänen haluaa kiittää harjoittelujensa ohjaajia.

”Kaikki ohjaajat ja työyhteisöt ottivat ihanasti vastaan ja yhteistyö oli oikein mukavaa. Eikä pidä unohtaa, että lapsilta ja nuorilta sain paljon oppia siitä, millaisia ammattilaisia he toivoisivat meistä sosionomeista.”

 

Lisätietoja

Sosionomi (AMK) Tiina Väisänen, vaisanentiina@outlook.com, 0458786878
Lehtori Olli Rissanen, olli.rissanen@xamk.fi, 050 565 0265
Koulutusjohtaja Taija Pakarinen, taija.pakarinen@xamk.fi, 050 576 0749

Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö