Maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia lasten liikkumiseen tutkivan FREERIDE-hankkeen tiedonkeruuvaihe on käynnissä Mikkelin ja Kouvolan kouluissa.

Meneillään oleva karttapohjainen kysely hyödyntää digitaalista alustaa, jossa oppilas voi merkitä käyttämänsä kulkureitit suoraan kartalle.

Kartta kohdentuu automaattisesti oikealle alueelle. Karttaan merkitään tutut arjen paikat kuten koti, koulu ja harrastuspaikat. Oppilas vastaa liikkumista koskeviin kysymyksiin ja merkitsee, miten on kulkenut arjen paikkoihin.

–          Osallistuminen on helppoa, ja opastamme oppilaita joko etänä tai paikan päällä tilanteen mukaan, kertoo tutkija Pirjo Hakala Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Alun perin tutkimusaineistoa piti kerätä myös fyysistä aktiivisuutta mittaamalla tutkimukseen valituissa kouluissa Mikkelissä ja Kouvolassa. Koronaepidemian vuoksi mittaukset ovat siirtyneet koronan jälkeiseen aikaan, ja tutkimukseen liittyvät oppilaiden ja vanhempien haastattelut tehdään syksyllä pääsääntöisesti etäyhteyksin.

Syksyn kysely ja haastattelut toistetaan ensi keväänä, tuolloin toivottavasti pandemian jälkeen.

–          Toisaalta saimme tutkimukseen uuden ulottuvuuden, kun voimme verrata, miten korona-aika on vaikuttanut lasten elinpiiriin ja miten lasten itsenäisen liikkumisen vapaudet vaikuttavat tähän, kertoo tutkija Päivi Berg Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Haasteellisesta ajankohdasta huolimatta koulut ja perheet ovat olleet kiinnostuneita lähtemään mukaan tutkimukseen.

Tutkimus on tärkeä, sillä tuloksista saadaan uutta tietoa maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksista lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkumisen yhdenvertaisuuteen.

Uusimmassa Liikunta ja tiede -lehdessä on juuri julkaistu hankkeessa tehty yhteenveto alan tutkimuskirjallisuudesta. Suomenkielistä tutkimustietoa on aiemmin julkaistu aiheesta vain vähän.

FREERIDE on vuosina 2019–2022 toteutettava Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama monitieteinen hanke. Tutkimuksessa verrataan Mikkelissä ja Kouvolassa asuvien 10–12-vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta ja itsenäistä liikkumista. Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteistyönä.

Lisätietoja: tutkimuksen vastuullinen johtaja Arto Pesola, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, arto.pesola@xamk.fi, 040 6411 504