Kouvolasta tehdään pelitaiteen pääkaupunki – Capital of Game Art. Kansainvälisessä tapahtumakokonaisuudessa esitellään pelitaidetta näyttävästi tapahtumien, näyttelyiden ja yleisöluentojen kautta. Tapahtumakokonaisuus käynnistyy keväällä 2022 ja siitä tehdään pysyvä kulttuuritapahtuma Kouvolaan.

Vuonna 2022 alkava erilaisten pelejä taiteenalana käsittelevien tapahtumien, luentokokonaisuuksien, näyttelyiden ja työpajojen sarja nostaa esiin pelien omalaatuisuutta ja monipuolisuutta omana taiteen alanaan. Samalla se rakentaa siltoja muiden taiteenalojen kanssa.

Ammattilaisten tuottaman pelitaiteen ja tutkimuksen lisäksi kokonaisuus sisältää pelillisiä elementtejä, joiden avulla kaupunkilaiset pystyvät vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen konkreettisin keinoin. Kokonaisuudessa tullaan paitsi esittelemään pelitaidetta ja -kulttuuria, myös luomaan uutta pelattavaa taidetta.

Täydentyvään ohjelmaan pääsee tutustumaan tapahtumakokonaisuuden verkkosivulla.

Pelit ja pelitaide arvossaan Kouvolassa

Pelitaiteen pääkaupunki -kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa mukana oleva pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen kertoo, että Suomi on pitkään ollut peliteknologian ja -teollisuuden kärkimaita maailmassa.

“Nyt Kouvola ottaa haltuunsa pelit taidemuotona ja tekee pelitaiteesta itselleen kansainvälisesti erottuvan käyntikortin. Tulevaisuudessa Kouvola tunnetaan kiinnostavana ja rohkeana teknologiaa ja inhimillistä kokemusta yhdistävien alojen keskuksena.”

“Pelitaide kaikessa monimuotoisuudessaan pystyy muiden taiteiden tavoin olemaan niin tekijöille kuin kokijoille merkityksellistä ja jopa elämää mullistavaa. Pelitaiteen pääkaupungin monissa erilaisissa osissa pyrimme tavoittamaan erilaisia yleisöjä taiteen ammattilaisista ihan tavallisiin eläkeläisiin asti. Tulemme nostamaan tietämyksen ja ymmärryksen peleistä ja pelitaiteesta sellaiselle tasolle, että pelien tekemistä tai näkymistä vaikkapa taidegallerioissa ei tarvitse enää erikseen ihmetellä tai selittää.”

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin talouden ja kulttuurin koulutusalajohtaja Petteri Ikonen puolestaan avaa sitä, miksi pelitaiteen pääkaupunki on nimenomaan Kouvola.

”Xamkin englanninkielinen Game Design -koulutus on yksi vanhimpia alan koulutuksia, ja se on jo saavuttanut oman positionsa samanaikaisesti Kouvolassa tapahtuneen pelialan kehittymisen kanssa. Seuraavaksi haluamme astua taiteen piiriin yhdessä kansainvälisten tekijöiden kanssa, ja tuoda pelitaiteen opiskelijoiden ja laajemmankin yleisön tietoisuuteen”.

Samoilla linjoilla on myös Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva:

”Kouvolassa on pitkään panostettu pelialan koulutukseen sekä ammattiopistossa että ammattikorkeakoulussa. Alueen toimijoiden yhteistyöllä pelitaiteen näkyväksi tekeminen lisää Kouvolan ja pelitaiteen tunnettuutta sekä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kulttuuriselle hyvinvoinnille ja Kouvolan elinvoimaisuuden kehittämiselle.”

Pääkaupungin avajaiset maaliskuussa

Kouvolan taidemuseo Poikilossa syksyllä 2022 järjestettävä pelitaiteen näyttely Pelipoikilo on laajin pelejä taiteenlajina esittelevä näyttely Suomessa.

”Tässä näyttelyssä pohditaan erilaisten pelien kautta, mitä pelitaide on. Pelitaide on taiteenlajina uusi ja Pelipoikilo on hieno avaus tästä aiheesta,” toteaa museonjohtaja Anu Kasnio. 

Tapahtumakokonaisuuden suunnittelu alkoi vuonna 2020, ja tapahtumasisältöä päivitetään verkkosivuille jatkuvasti. Pelitaiteen pääkaupungin avajaiset järjestetään Kouvolassa maaliskuussa 2022.

Pelitaiteen pääkaupunkia ovat tekemässä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan Ammattiopisto EduKo, Taiteen edistämiskeskus Taike, Kouvolan kaupunki, Poikilo-museot sekä vahvasti tukemassa lukuisat paikalliset ja kansalliset yritykset, säätiöt ja muut tieteen ja taiteen tukijat.

Lisätiedot

Tapahtumakokonaisuuden verkkosivut: Capital of Game Art

Petteri Ikonen, Koulutusalajohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk
petteri.ikonen@xamk.fi, 044 702 8200

Annika Salmi, Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk
annika.salmi@xamk.fi, 050 401 5654

Anu Kasnio, Museonjohtaja, Poikilo-museot, Kouvolan kaupunki
anu.kasnio@kouvola.fi, 020 615 8317

Jaakko Kemppainen, Läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus,
jaakko.kemppainen@taike.fi, 0295 330 877