Yksi Kouvolan kaupungin helmistä on teollisuushistoriallinen Tehtaanmäki, jossa Alvar Aallon moderni arkkitehtuuri näkyy ja tuntuu.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Kouvolan kaupunki haluavat ohjelman myötä juhlistaa koko Kouvolaa sekä vahvistaa paikallisen kulttuuriperinnön tuntemusta. Ohjelma sijoittuu maailman ainoaan Alvar Aallon suunnittelemaan, yhä toiminnassa olevaan peruskouluun. Tehtaanmäen koululla on avoimet ovet, ja oppilaat pitävät esittelykierroksia. Aiheeseen perehtyneet Sirkkaliisa ja Jari Jetsonen valottavat Aallon arkkitehtuurin periaatteita ja sen merkitystä osana kansainvälistä modernin arkkitehtuurin historiaa. Miten Tehtaanmäen asuinalue sijoittuu kulttuurihistorialliseen kontekstiin?

Lapset ja nuoret pääsevät oman tekemisen kautta pohtimaan arkkitehtuurin perusperiaatteita. Työpajassa kokeilemalla ja rakentelemalla tilojen ja muotojen rakentuminen hahmottuu. Työpajan vetää Nuorisokeskus Anjalan väki. Koulun vanhempainyhdistys tarjoaa mahdollisuuden kahvitteluhetkeen Tehtaanmäen koululla. Kahvilan tuotto menee oppilaiden kassaan koululaisten välituntivarusteita varten.

Osana juhlaohjelmaa järjestetään opastettu kävelykierros, joka vie läpi Tehtaanmäen asuinalueen. Sulassa sovussa ovat modernit ja perinteiset, pienet ja suuret talot. Kouvolan matkailuoppaat kertovat tarinoita alueen rakentumisesta. Kierroksella pääsee vierailulle Stora Enson edustustilaan Mäntylään, joka on Aallon Tampellan Yli-insinöörille suunnittelema asuintalo.

Tehtaanmäki on osa suurempaa ja pidemmän kaaren kulttuurihistoriallista kontekstia. Aalto on kansainvälisillä vesillä liikkunut modernin arkkitehtuurin pioneeri, joka on vaikuttanut Suomen rakennetun ympäristön kehitykseen ja muutokseen – niin esteettisesti, rakennusteknisesti kuin toiminnallisestikin. Tehtaanmäen tehdasyhdyskunnan ja puunjalostusteollisuuden aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö on sekä paikallista että kansainvälisesti merkittävää. Inkeroinen, Kouvola, Kymenlaakso, Eurooppa, maailma!

Juhlapäivän mahdollistaa Kouvolan kaupunki. Tapahtuman koordinoinnista vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikkö. Xamkin mukana oleminen on luonnollista jatkumoa Miljöömatkailu-hankkeessa tehdylle kulttuurimatkailun kehittämistyölle. Kouvolan Aalto-matkailua on kehitetty tavoitteellisesti jo muutama vuosi yhdessä kaupungin sekä sekä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Kouvola on Xamkin välityksellä osallistunut myös valtakunnalliseen, Alvar Aalto -säätiön vetämään ja Aalto-kaupunkien väliseen, matkailuverkoston kehittämistyöhön.

Juhlapäivän toteutuksessa ovat mukana Aalto Inkeroinen ry ja Tehtaanmäen koulun vanhempainyhdistys. Ohjelmasta vastaavat koulun oppilas-oppaat, Nuorisokeskus Anjala, Kouvolan matkailuoppaat ja vierailevat luennoitsijat. Paikallisväriä tuo mukanaan Kouvolan Lakritsi lahjoittamalla materiaalia lasten työpajaan.

Juhlapäivä toteutetaan yhdessä tekemällä – koetaan se myös yhdessä. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja tapahtumasta:

Anu Vainio
TKI / Luovat alat
044 702 8724
anu.vainio@xamk.fi

Laura Lehtinen
TKI / Luovat alat
044 702 8451
laura.lehtinen@xamk.fi