Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk järjesti keväällä 2019 avoimen suunnittelukilpailun opiskelijoilleen yhdessä Kouvolan asuntomessujen kanssa. Asuntomessuilla oli tarvetta markkinointitapahtumissa käytettävälle, innovatiiviselle oheistuotteelle. Kilpailun voittajaksi valittiin ketterä, monikäyttöinen origamitalo.

– Oheistuotteen tavoitteena on pysäyttää ohikulkijat, lähinnä lapsiperheet, toiminnallisen rakentelun tai askartelun äärelle. Tavoitteena on myös luoda mielikuvaa miellyttävästä asumisesta ja jakaa tietoa messuista, sanoo Kouvolan asuntomessujen projektipäällikkö Sanna Kauppi.

Xamkin tuote- ja palvelumuotoilun opiskelija Jori Valajärven ehdotus origamitalosta valittiin muotoilukilpailun voittajaksi ja asuntomessujen oheistuotteeksi.

– Näin mainoksen kilpailusta, jossa haettiin messuilla mukaan annettavaa askarteluun ja rakenteluun liittyvä oheistuotetta. Pohdin, voisiko messuesite olla muutakin kuin vain paperi, joka heitetään seuraavaan vastaantulevaan roskakoriin, Jori Valajärvi kertoo origamitalon suunnitteluprosessista.

Valajärvi yritti etsiä sopivaa origamimallia, jota voisi suoraa hyödyntää työssään, mutta päätyi lopulta itse askartelemaan ja etsimään mahdollisimman yksinkertaista ja tukevaa talomallia.

– Löysin lopulta hyvän tyylin taitella A4-kokoisesta paperista harjakattoinen talo. Olen tyytyväinen lopputulokseen, koska pohja on yksinkertainen ja talon tyyliä on helppo vaihtaa tarpeiden mukaan tulostusta muuttamalla, Valajärvi kiteyttää.

Talo toimii esitteenä, jonka toisella puolella on tietoa asuntomessuista. Tuote on kevytrakenteinen ja se annetaan lopuksi asiakkaalle. Asuntomessujen projektipäällikkö Sanna Kauppi on tyytyväinen yhteistyöhön Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikön kanssa: – Kilpailuehdotukseen tartuttiin innokkaasti ja jatkokehittelyyn valitusta tuotteesta voidaan tehdä eri kieliversioita erilaisiin tarpeisiin. Kansainvälisistä kesävieraista hyötyy koko Kymenlaakson alue.

Suunnittelukilpailu oli osa Xamkin C3E-Venäjähanketta, jossa tehdään muun muassa erilaisia markkinointitoimenpiteitä, korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyötä sekä kehitetään kulttuuri- ja matkailutoimijoiden tunnettuutta molemmin puolin rajaa. Contents for Cross-Cultural Events – C3E -hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma.

 

Lisätiedot:

Heini Haapaniemi, projektipäällikkö, C3E-hanke
heini.haapaniemi@xamk.fi
P. 044 7028355
www.xamk.fi/c3e