Xamkin Savonlinnan Kuitulaboratorion toiminta käynnistyi Savonlinnan kaupungin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeena vuonna 2006. Toiminta löysi jo alkumetreillä roolinsa metsäisen Etelä-Savon alueellisen kehittämisen keihäänkärkenä ja maakunnallinen tuki toiminnan kehittämiseen onkin laitoksen elinkaaren aikana ollut vahvaa.

Toiminnassa yhteistyö alueen kansainvälisten yritysten kanssa on ollut aina keskeistä. Yksi laboratorion tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on Savonlinnassa toimiva alan kansainvälinen veturiyritys ANDRITZ Oy.

– 200 km säteellä Savonlinnassa on valtava määrä tehtaita ja osaamista, jotka edesauttavat yrityksemme tuotteiden kehittymistä asiakkaiden haluamaan suuntaan. Lisäksi osaamista on saatavilla lähialueen korkeakouluista ja ammattikorkeakouluista merkittävästi alan tarpeisiin, avainasiakkuuksista vastaava johtaja Harri Qvintus tiivistää toimintaympäristönsä edut alan kansainvälisen yrityksen näkökulmasta.

– Yhteistyö Kuitulaboratorion kanssa on edesauttanut merkittävästi tuotteidemme kehittymistä. Myös alueen merkittävä konepajatoiminta – kirkkaimpana tähtenä ANDRITZ Savonlinna Works – on erittäin tärkeä metsäteollisuuden laitteita ja palveluja tarjoavalle kansainväliselle yrityksellemme.

 

Pilotoinnit, koeajot ja tutkimuspalvelut ovat Xamkin Kuitulaboratorion avaintoimintoja Savonlinnassa. Yhteistyössä yritysten kanssa laboratorion ympäristössä on saatettu maailmalle lukuisa määrä metsäteollisuuden prosessi- ja laiteinnovaatioita. Alan voimakkaan kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

– Metsäteollisuus on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana. Nykyiset ja tulevaisuuden tehtaat tulevat entistä ympäristöystävällisemmiksi, päästöjen pienentäminen niin veteen kuin ilmaankin tulee olemaan merkittävässä roolissa myös jatkossa. Koko puuraaka-aineen entistä tehokkaampi hyödyttäminen sivuvirtoineen korostuu tulevaisuuden kehityksessä. Tämä kaikki edellyttää osaamista, innovointia, tutkimusta ja uusien ratkaisujen pilotointeja, Harri Qvintus korostaa.

Osaaminen on edellytys menestyvälle liiketoiminnalle

 

Osaava henkilöstö ja osaaminen ylipäätään ovat menestyvän liiketoiminnan edellytyksiä. Alan kansainvälisen yrityksen näkökulmasta myös rekrytointi alueelle on parantunut viime vuosina.

– Olemme saaneet erittäin hyvin osaavaa henkilökuntaa. Korkeakouluyhteistyö, yrityksemme hyvä tunnettuus sekä alueen vahva metsäteollisuus ovat osaltaan varmasti edesauttaneet henkilöstön rekrytoimisessa Savonlinnaan, Qvintus arvioi.

ANDRITZin Savonlinnan toiminnot, Kuitulaboratorio ja mm. Luonnonvarakeskus LUKEn uudet laboratoriotilat ovat toistensa läheisyydessä Savonlinnan teknologiapuistoksi kasvaneessa kokonaisuudessa.

Uusiutuvaan puuraaka-aineeseen ja sen monipuoliseen hyödyntämiseen keskittyminen koetaankin hyväksi erikoistumisen alaksi teollisuuden näkökulmasta.

– Savonlinnan kaupungin aktiivisuus on kiitettävällä tasolla teollisuuden tukemiseen ja tämä on ollut erittäin merkittävää koko toimintaympäristön kehityksen kannalta. Puunjalostusteollisuuden laaja-alainen ja kunnianhimoinen kehittäminen on hyvä fokus koko Savonlinnan alueen kehittämiselle. Kokonaisuus on jo nyt erittäin merkittävä työllistäjä alueella, Harri Qvintus korostaa.

 

Xamk-Luke, yhteistyö

Kuva: Xamk ja LUKE -yhteistyö vahvistaa myös teollisuuden näkökulmasta alan osaamiskeskittymää.

 

 

Lisätietoja:

Tapio Tirri, Kuitulaboratorion johtaja,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tapio.tirri@xamk.fi, puh. 040 582 8468