Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnassa sijaitsevan Kuitulaboratorion laajennus on valmistunut. Uudet tilat mahdollistavat tutkimus- ja testauspalveluiden laajentamisen sekä prosessi-insinöörikoulutuksen Kuitulaboratorion tiloissa.

Kuitulaboratorion uudet tilat otettiin käyttöön marraskuun alussa. Laajennuksessa laboratoriolle saatiin uutta koehalli-, laboratorio- ja toimistotilaa.

– Koehallin laajennuksen myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia ja joustavampia kokonaisratkaisuja kuin ennen. Nyt valmistunut laajennus mahdollistaa tutkimus- ja testauspalvelut myös vesiprosessien tutkimukseen ja lietteiden käsittelyyn, Kuitulaboratorion johtaja Tapio Tirri sanoo.

Laajennuksen yhteydessä rakennettiin myös neuvotteluhuone alkavaa prosessi-insinöörikoulutusta varten. Tammikuussa 2015 Kuitulaboratoriossa alkaa prosessi-insinööreille monimuoto-opetus. Syksystä 2016 alkaen prosessitekniikkaan suuntautuneet insinööriopiskelijat suorittavat kaksi viimeistä vuotta opinnoistaan Kuitulaboratoriossa. Kuitulaboratorion tilojen lisäksi opetuskäytössä on Mamkin Savonniemen kampuksen tiloja.

Tutkimus- ja testauspalveluja prosessiteollisuudelle

Tällä hetkellä Kuitulaboratoriossa tutkitaan puuraaka-aineen käyttömahdollisuuksia ja sellun sekä paperin valmistusta. Lisäksi laboratorio tarjoaa erilaisia koeajo- ja testauspalveluita sekä kehittää laitteita, prosesseja ja tuotteita. Laboratoriolla on merkittävä rooli Etelä-Savon alueella teollisuuden kilpailukyvyn lisäämisessä.

– Meillä tehtävä tutkimus- ja kehittämistyö liittyy vuosittain tällä hetkellä lähes 100 miljoonan euron arvoisiin teollisuuden laitteisiin ja prosesseihin pelkästään Etelä-Savon alueella, Tirri sanoo.

Patentoitu, luontoystävällinen hiilidioksidin talteenottomenetelmä on laboratorion viimeisimpiä innovaatioita.

Kuitulaboratorion laajennuksen tilasi Savonlinnan Yritystilat Oy, jonka kanssa Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:llä on pitkäaikainen vuokrasopimus. Pääurakoitsija oli Rakennusliike Niilo Käyhkö Oy. Laajennuksen päärahoittaja oli Etelä-Savon maakuntaliitto.

Lisätietoja

Tapio Tirri, Kuitulaboratorion johtaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 040 582 8468