Historiallinen Kuninkaantie yhdisti aikoinaan postireittinä Pohjoismaat ja Venäjän. Nyt reitin varrella sijaitsevat nähtävyydet ja niiden ympärillä olevat palveluverkostot Helsingistä Pietariin kootaan uudelle interaktiiviselle digitaaliselle alustalle, jossa niihin voi tutustua virtuaalisesti.

Kuninkaantie on Suomen ensimmäinen virallinen matkailutie. Sen varrella on runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita, ja alueen historia on nähtävissä linnoina, linnoituksina, kartanoina, kaupunkeina, maamerkkeinä ja kirkkoina.

Tämä historiallinen ekosysteemi Helsingistä Pietariin ulottuvalla osuudella modernisoidaan kaksivuotisessa kansainvälisessä hankkeessa King’s Road Renascence – new dimension and digital tools. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hallinnoimassa hankkeessa ovat mukana Metropolia AMK (Helsinki XR Center), Pietarin polytekninen yliopisto sekä EU-Venäjä Innovaatiopartneruus (ERIP).

Uusi, interaktiivinen digitaalinen alusta esittelee matkailijoille Kuninkaantietä ja sen kohteita VR/AR-teknologiaa hyödyntäen. Alusta palvelee Kuninkaantien varrella toimivia yrityksiä ja kohteita, joille se on näkyvyyspaikka ja tärkeä markkinointikanava.

Kuninkaantie on vanha postireitti, joka aikoinaan yhdisti Pohjoismaat ja Venäjän. Se alkaa Norjan Bergenistä ja kulkee Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti. Tien nimi perustuu sen historialliseen ja kuninkaalliseen postitien rooliin, jona se yhdisti Ruotsin suurvallan läntiset ja itäiset alueet toisiinsa.

Digitaalisten ratkaisujen ja modernin kansainvälisen yhteistyömallin avulla tämä yhteinen historiallinen perintö säilytetään ja sen houkuttelevuutta matkailijoiden ja matkailutoimijoiden keskuudessa lisätään. Samalla edistetään Kuninkaantien varrella sijaitsevien kuntien elinvoimaisuutta ja hyvinvointia, parannetaan tärkeää kansainvälistä yhteistyötä Kuninkaantie-teeman ympärillä sekä tehostetaan reitin varrella olevien yritysten, kulttuurikohteiden, viranomaisten ja yhteiskuntien välistä yhteistyötä.

King´s Road -hanke käynnistyi tammikuun alussa ja se on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta.

Hankkeen perustiedot

Nimi: King’s Road Renascence – new dimension and digital tools
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Kumppanit: Metropolia AMK (Helsinki XR Center), Pietarin polytekninen yliopisto, EU-Venäjä Innovaatiopartneruus (ERIP)
Hankkeen kesto: 23 kk, 1.1.2021-30.11.2022Kustannukset: 573 877 €, omarahoitus 20%

Yhteistyökumppaneiden roolit ja vastuualueet

XAMK: päätoteuttaja; hallinnointi ja koordinointi; digitaaliset työkalut
Metropolia AMK: interaktiivinen digitaalinen alusta
ERIP: kv-yhteistyö ja Kuninkaantien ekosysteemi
Pietarin polytekninen yliopisto: yritysten osaaminen

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Katja Gorelkina, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
050 468 4626
katja.gorelkina@xamk.fi

Kuva: Mia Aitokari, Kuninkaantie ry