Hyvä eteläsavolainen yritys tai toimija

KUTSU! Yrittäjyydestä Elinvoimaa Etelä-Savoon -haastatteluun

Haastattelu toteutetaan pääsääntöisesti teams välityksellä tai vaihtoehtoisesti puhelimitse – se kestää noin 45 min.

Asiasta tarkemmin:

Elinvoiman, pitovoiman ja vetovoiman merkitys tiedostetaan koko Etelä-Savossa. Teemme tutkimusta Etelä-Savon menestyksen kulmakivistä.

Tässä tutkimuksessa keskitytään yrittäjyyden ja pienten sekä keskisuurten yritysten kehittämisen kysymyksiin, jotka ovat relevantteja ja keskeisiä Etelä-Savon elinvoimaisuuden kehittämisen kannalta. Mm. Etelä-Savon yrittäjät on tuonut esille: ”Etelä-Savon voi pelastaa vain uusi yrittäjyys ja elinvoimaiset, kasvu- ja kehittymishaluiset yritykset” (Etelä-Savon yrittäjien hallitus 12/2019). Nykytilanteen mukaan Etelä-Savo on muuttotappioinen, paluumuuttaminen on pientä ja satunnaista, uusien yritysten, erityisesti kasvuhakuisten start up yritysten perustanta on vaatimatonta ja toimivilla yrityksillä on jossain määrin rekrytointiongelmia (Etelä-Savon yrittäjien hallitus 12/2019).

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten/toimijoiden vetovoimaisuuteen, tuottavuuden parantamiseen ja tätä kautta elinvoimaisuuden lisääntymiseen. On tuotu esille, että yritykset, toimijat tarvitsevat apua johtamiskäytäntöjen kehittämiseen, työvoimansaatavuuden parantamiseen, henkilöstön jatkuvaan kouluttamiseen, kestävien työurien tukemiseen ja kannattavan talouden ylläpitämiseen (Etelä-Savo ennakoi 2019 ja PK -yritysbarometri 2019).

Tutkimuksen avainkysymykset ovat: Mitkä ovat keskeiset vetovoimatekijät? Millaiset ovat mielestänne osaavan henkilöstön saatavuuden näkymät? Miten henkilöstön sitoutuminen saadaan hoidettua? Onko siinä jotain kehittämiskohteita? Mitä koetaan tarvittavan kilpailussa menestyäksemme? Mitkä tekijät näyttäytyvät uhkina? Mitkä mahdollisuuksina? Miten tulevaisuuden haasteisiin / mahdollisuuksiin ollaan valmistautumassa? Miten organisaatioiden joustavuuteen varaudutaan? Millaisella näyttäytyy digikyvykkyys? Ovatko työhyvinvointiin liittyvät seikat relevantteja tekijöitä?

Sitra (2009) määrittelee elinvoiman olevan tahtoa ja kykyä. Se on myös mahdollisuuksia ja voimavaroja uudistua ja kehittyä sekä toimeenpanna ja saavuttaa asioita. Elinvoimaa kuvaavia sanoja ovat luovuus, voima, kestävyys ja innostus sekä tulevaisuudenusko, uteliaisuus ja yrittäjyys.

Tutkimusjoukko

Tutkimukseen kutsutaan mukaan teitä eteläsavolaiset keskeiset yritykset ja toimijat. Vastaajan henkilö- tai taustatiedot käsitellään anonyymisti, eivätkä nämä tiedot tule julkisuuteen missään tutkimuksen vaiheessa.

Tutkimustulosten käyttö

Analysoiduista tutkimustuloksista julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä kirjallinen raportti. Raportti tullaan julkaisemaan verkkosivuilla ja siitä tehdään myös jaettava printtiversio. Tuloksia on mahdollista käyttää suosituksina, mihin suuntaan ja miten Etelä-Savon elinvoimaisuutta tulisi kehittää.

Toivomme, että Sinulla olisi tulevien viikkojen aikana aikaa noin 45 min puhelin- tai Teams-haastatteluun. Ilmoittaudu mukaan haastatteluun Anne Gustafsson-Pesoselle, anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi Voit mielellään ehdottaa muutamaa Sinulle sopivaa haastatteluajankohtaa vastaamalla tuohon sähköpostiin.

Tutkimusavustajat: Suvi Tulonen tai Arttu Mansikka tulee ottamaan Sinuun yhteyttä, jotta sopiva aika löytyisi.

Ystävällisin terveisin,

Anne Gustafsson-Pesonen

Xamkin Pienyrityskeskus

040 8344217,

anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi

 

Tämän tutkimuksen tekemisen mahdollistaa Pienyrityskeskuksen tukisäätiön avustus vuodelle 2020.