BioSampo-tutkimusyksikkö siirtyi osaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkia elokuussa 2017. BioSammosta luodaan tutkimusyksikköä, joka antaa vahvan pohjan Kymenlaakson biotaloustoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Xamk on palkannut kampuksilleen ja tutkimusyksiköihinsä myös uusia korkeasti koulutettuja energiatekniikan ja kiertotalouden osaajia, jotka työskentelevät sekä Kotkan kampuksella että BioSammossa tehden alan yritysyhteistyötä Kymenlaaksossa.

Yhdessä enemmän resursseja tutkimukseen ja kehittämiseen

BioSammon kehittäminen tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaa (RIS3). Strategiassa on alueellisesti kolme kehityskärkeä: biotalous, logistiikka ja digitalisaatio. Biotalouden jalkauttamiselle maakunnassa on etsitty sopivaa kehitysalustaa. Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittaneelta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululta puolestaan on puuttunut tutkimusyksikkö, jossa voitaisiin vahvistaa Kymenlaakson biotalouskärkeä. BioSammon siirryttyä osaksi Xamkia saatiin yksikkö, jossa on valmiina sopiva ympäristö ja valmiudet vahvistaa maakunnallista tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa.

Avoimet ovet –tapahtuma biotalousalan toimijoille 19.12.

Järjestämme kaikille biotalousalan toimijoille tarkoitetun ”avoimet ovet” -tilaisuuden, jossa voi tutustua BioSampoon sekä keskustella Xamkin TKI-edustajien kanssa. Tilaisuus pidetään BioSammossa, ti 19.12.2017 klo 9-12 osoitteessa Ankkapurhantie 10, Kouvola. Median edustajat ovat tervetulleita mukaan tapahtumaan.

Biotalouden edistämiseksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kouvola Innovation Oy toteuttavat hanketta Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen – KYMBIO, jonka rahoitus tulee Uudenmaan liitolta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteutetaan 1.1.2017-31.3.2019.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Kirsi Tallinen, p 044 7028420, kirsi.tallinen@xamk.fi

www.xamk.fi/kymbio