Työnantajat ja oppilaitosten edustajat luovat Kymenlaaksolle uutta suuntaa Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaassa 16.9. Tilaisuuteen osallistuu yli 100 työnantajien, oppilaitosten ja niiden sidosryhmien edustajaa. Verstas järjestetään verkossa.

Tulevaisuusverstaassa taotaan työkaluja osaavan työvoiman varmistamiseksi yrityksille, viennin lisäämiseksi ja Kymenlaakson nykykehityksen kääntämiseksi suotuisaan suuntaan. Tapahtumassa keskitytään erityisesti työnhakijoiden näkökulmaan ja työnhakijaymmärrykseen.

Verstaaseen on kutsuttu opiskelijoita kertomaan, millainen on houkutteleva Kymenlaakso nuoren näkökulmasta. Millenniaalien sukupolvi muodostaa 2020-luvulla jo puolet Suomen ja eri maiden työvoimasta. Millenniaali-sukupolveksi kutsutaan vuosina 1980–2000 syntyneitä.

Verstastyöskentelyä puheenvuoroillaan kirittävät kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Ville Kaunisto, Kymen Yrittäjien edustajana rakennusneuvos Veli Hyyryläinen, Xamkin rehtori Heikki Saastamoinen, Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen sekä Kymenlaakson liiton aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen. Tervetulosanat lausuu Kouvola Innovation Oy:n Senior Advisor Martti Husu.

Tilaisuuden ohjelma: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/osaava-kymenlaakso-2030-tulevaisuusverstas-kasarminmaella-1-4-2020/

Kymenlaakson ennakointimallin esittelevä kirja julkistetaan verstaassa

Esimerkkinä tulevaisuuden ennakoinnista on Xamkissa vuonna 2021 alkava Robotiikka-alan ja älyteknologian insinöörikoulutus. Koulutus sai opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvan keväällä.

Uusi koulutus on myös esimerkki uudesta ennakoinnin mallista, jossa edetään tiedosta tulkintaan ja toimintaan. Tulevaisuusverstaan aluksi julkistetaan kirja, jossa käsitellään ennakointimallin keskeiset periaatteet ja sen soveltamisen esimerkkejä Kymenlaaksossa. Kirjan ovat toimittaneet Yrjö Myllylä ja Tuija Vänttinen Xamkista.

Verstaan toteutuksesta ja tuoreesta ennakointitiedosta vastaa Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi -hanke. Hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, Aikuiskoulutus Taitaja. Yhteistyökumppanina verstaan toteutuksessa ovat lisäksi Kymenlaakson kauppakamari ja Kymen Yrittäjät. Hanketta rahoittaa Hämeen Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:

Yrjö Myllylä, YTT, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yrjo.myllyla@xamk.fi, 044 702 8332

Etiäinen – Kymenlaakson osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi –julkaisu on saatavilla kirjan julkaisun pysyvästä osoitteesta: http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3