Kymijoen varrelle syntynyt metsäteollisuus täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Juhlavuosi toivottaa kaikki mukaan luomaan Kymenlaakson ihmettä ja järjestämään ohjelmaa. Kymenlaakson ihme – metsäteollisuutta 150 vuotta -juhlafestivaalin avaa 3.2.2022 Poikilon näyttely Metsä – Kaakko 22/23.

Mitä ihmettä?

Vuonna 1872 perustettiin Verlan ja Inkeroisten puuhiomot, Kymin ja Kuusankosken paperitehtaat sekä Kotkan Norjan saha. Metsäteollisuus muovasi Kymenlaakson ja auttoi nostamaan Suomen vaurauteen ja maailman tietoisuuteen. Tuolloin saivat alkunsa monet kansainväliset menestystarinat patruunoiden tehtaista nykyisiin suuryrityksiin.

Tämän ihmeen taivalta on syytä juhlistaa koko valtakunnan voimin! Metsäteollisuus on alusta lähtien kytkeytynyt muuhun maailmaan perustajiensa ja viennin kautta. Ihmeen kansainvälinen Kymenlaakso!

Juhlavuoden tapahtumakokonaisuus koostuu eri toimijoiden järjestämästä monipuolisesta ohjelmasta. Avoimen haun kautta valittavat tapahtumat kootaan yhteiselle verkkosivulle osaksi juhlavuoden virallista ohjelmaa.

Tapahtumat voivat liittyä teemaan millä tahansa tulokulmalla taiteesta tieteeseen, kulttuurista virkistykseen. Tulossa on muun muassa seminaareja, näyttelyitä, avoimia ovia, esittävää taidetta. Kokonaisuuden avaa Kouvolan taidemuseo Poikilon näyttely Metsä – Kaakko 22/23, joka on avoinna 3.2.–24.4.2022.

Miksi ihmeessä?

Kymenlaakso on tunnettu teollisuudestaan. Tehtaat ovat houkutelleet asukkaita, tarjonneet työtä, kasvattaneet kaupunkeja, muovanneet kulttuuriympäristöjä ja paikallisidentiteettejä. Kymijoki ja teollinen kulttuuriperintö ovat osa yhteistä tunnemaisemaa. Metsäteollisuuden historiaan sisältyy tehtaiden arki, tekniset innovaatiot, kokemusmaailma, ympäristöhistoria, metsäsuhde, puu raaka-aineena ja materiaalina. Ihme ei ole yksittäistapaus vaan kokonaisvaltainen, kollektiivinen kokemus.

Juhlavuosi katsoo nykyisyyteen ja kestävään tulevaisuuteen, sillä vastahan tässä on päästy alkuun: Mitä ovat tulevaisuuden uudet ratkaisut ja puupohjaiset materiaalit, millaista on tulevaisuuden työ? Mitä metsä meille merkitsee? Mitä kymenlaaksolaisuus on?

Lapset ja nuoret osallistuvat juhlavuoteen sekä tekijöinä että kokijoina. Haluamme vahvistaa tietoisuutta metsäteollisuudesta liitännäisaloineen ja edistää osaavan työvoiman, tuotekehityksen ja innovaatiopoolin saatavuutta tulevaisuudessa.

Teemme tunnetuksi Kymenlaakson ihmettä!

Miten ihmeessä?

Juhlavuoden 2022 valmistelu on aloitettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikön koollekutsumana avoimena verkostoyhteistyönä. Mukana on muun muassa alueellisia, maakunnallisia ja kuntatoimijoita, museoita, kulttuurialan edustajia sekä metsäteollisuusalan ja muita yrityksiä.

Tule mukaan kertomaan Kymenlaakson ihmeestä ja toteuttamaan innovatiivista sisältöä liittyen metsäteollisuuden historiaan, nykypäivään tai tulevaisuuteen!

Ihme meininkiä!

Lisätietoja:

  • Anu Vainio, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk, Luovien alojen tutkimusyksikkö, 044 702 8724, anu.vainio@xamk.fi
  • Laura Lehtinen, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk, Luovien alojen tutkimusyksikkö, 044 702 8451, laura.lehtinen@xamk.fi
  • Metsä – Kaakko 22/23 -näyttely Kouvolan taidemuseo Poikilossa
  • Juhlavuoden verkkosivusto – Kymenlaakson metsäteollisuus 150 vuotta 2022