Jätteiden kuljetukset ja jätelogistiikan suunnittelu vaativat paljon työtä sairaalaympäristöissä. Jätteiden siirto on myös fyysinen ponnistus, joka vaatii jatkuvasti henkilöstöltä aikaa ja käsipareja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on yhdessä Kymenlaakson keskussairaalan ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt ratkaisua, jolla robotin avulla kuljetetaan sairaaloissa syntyviä pienjätteitä. Uuden järjestelmän ansiosta Kymenlaakson keskussairaala harppaa edelläkävijäksi tuote- ja jätelogistiikan alueella.

Ratkaisun avulla kuljetusrobotille lähetetään etänä käskyjä hakea täyttynyt jäteastia ja kuljettaa se sairaalan keskitettyyn jätepisteeseen. Kuljetusrobotin päälle asennetun rullakuljettimen avulla robotti kuormaa ja purkaa itsensä autonomisesti. Kuljetusjärjestelmään sisältyy myös rullakuljettimet nouto- ja jättöpäihin. Kun henkilökunta havaitsee jäteastian täyttyneen, kutsutaan robotti paikalle yksinkertaisen painonapin avulla.

– Olemme huomanneet, että robottien avulla tarve manuaaliseen siirtelyyn vähenee. Jätekuljetuksia voidaan jatkossa optimoida sellaisiin aikoihin, jolloin muuta liikennettä on vähemmän. Tutkimusten mukaan hoitohenkilöstön työajasta 30 prosenttia menee muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön. Robotin avulla voidaan hoitaa useita sairaalan sisällä tapahtuvia kuljetuksia. Robotit soveltuvat erinomaisesti myös fyysistä työvoimaa vaativiin rutiininomaisiin tehtäviin, kertoo projektipäällikkö Jonne Holmén Xamkista.

Testaukset loppusuoralla – mobiiliroboteista apua sairaaloille ja uutta liiketoimintaa yrityksille

Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa on parhaillaan käynnissä pilottitutkimus, jossa testataan järjestelmää kaikkine toimintoineen.

– Koronan aiheuttamista viivästyksistä huolimatta olemme onnistuneet suorittamaan testijaksoja turvallisesti ja saaneet erinomaista kokemusta robottien käytettävyydestä sairaaloissa. Käytössä oleva Omron LD -mobiilirobotti navigoi kulkureitin sille ohjelmoidun pohjakartan ja laserskannauksen avulla. Robotti laskee sopivan reitin, väistelee esteitä ja osaa kertoa mihin on matkalla, Holmén kuvailee.

Pilottitutkimuksessa arvioidaan mobiilirobotin soveltuvuutta siirtotyöhön sekä siihen liittyvien ja hankkeessa kehitettyjen teknisten ratkaisujen toimivuutta. Pilotin avulla on tarkoitus selvittää robotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia sairaalaympäristössä. Tavoitteena on myös lisätä henkilökunnan tietämystä robotiikasta ja siihen liittyvästä digitalisaatiosta.

Uusi logistiikkajärjestelmä voi luoda erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi robotiikan valmistajille ja terveyspalveluja tuottaville yrityksille, kuten sairaaloille.

Xamkin yhteistyökumppanina on ollut teknologiayritys Dimalog Oy toteuttamassa kuljetinratkaisua.

– Uusi robottiratkaisu on konkreettinen ja helposti hahmotettava esimerkki siitä, miten robotiikka ja automaatio sulautuvat osaksi tavallista arkea ja työyhteisöä. Robotti hoitaa rutiininomaiset tehtävät sujuvasti ja itsenäisesti, jolloin ihmisille jää enemmän aikaa muun muassa asiakaspalveluun, tiivistää Teemu Kytömäki Dimalog Oy:stä.

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja sen toteutuksessa on mukana Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Kuva:
Omron LD -mobiilirobotti navigoi kulkureitin sille ohjelmoidun pohjakartan ja laserskannauksen avulla.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jonne Holmén, Xamk, 044 702 8403, jonne.holmen@xamk.fi

https://www.xamk.fi/pienjate