Kymenlaakson Osaamisen aika -tilannekuvafoorumit tukevat yritysten ja muiden toimijoiden kykyä uudistaa ja hyödyntää osaamista niin, että voimavaroja hyödynnetään kattavammin ja alueen kehitystyö on vaikuttavampaa. Näkemyksiä maakunnan osaamisen ja elinvoimaisuuden tilasta ja tulevaisuudesta kerätään ja koostetaan kahdessa tilannekuvafoorumissa.

Tilannekuvafoorumeiden tuloksia työstetään eteenpäin huhtikuussa Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa, jossa etsitään muun muassa konkreettisia toimia viedä maakuntaa eteenpäin. Tulevaisuusverstaassa kootaan yhteistä näkemystä toimista, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saanti ja elinvoiman turvaaminen.

Kymenlaakson ennakointitoimijoiden yhteenliittymä, Kymenlaakson ennakointinyrkki, pääsi mukaan toteuttamaan Sitran kehittämää Osaamisen aika -prosessia. Prosessilla luodaan vuorovaikutteista tilannekuvaa Kymenlaaksosta osaamisen ja elinvoiman näkökulmasta. Fokuksena on tulevaisuus erityisesti paikallisten yritysten näkökulmasta. Prosessissa ovat työnantajien lisäksi mukana julkisen sektorin sekä oppilaitosten edustajat.

– Erityisen tärkeää prosessissa on juuri yritysten, julkisen sektorin edustajien sekä oppilaitosten edustajien muodostama kolmikanta, jotta tilannekuvaan saadaan mukaan kaikkien näiden tahojen näkemykset, kertoo tilannekuvafoorumeita järjestävän työryhmän koordinaattori, projektipäällikkö Irina Kujanpää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista.

– Haluamme mukaan vielä erityisesti yritysten edustajia. Tämä tilaisuus on mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, millainen tilannekuva prosessin kautta muodostetaan.

Ensimmäisessä foorumissa, tiistaina 18.1.2022 klo 8–10, keskitytään alueen elinvoimaan ja tulevaisuuteen yritysten näkökulmasta sekä yritys-oppilaitosyhteistyön tilanteeseen. Tilannekuvaa työstetään yrityshaastattelujen tulosten perusteella.

Taloustutkimuksen toteuttaman 100 kymenlaaksolaisen yrityksen haastattelun tulokset kuvaavat, miten eri trendit näkyvät yrityksissä, miten oppilaitosyhteistyö käytännössä sujuu ja miten hyvin osaamistarpeita tunnistetaan. Puheenvuoroja tilannekuvafoorumissa pitävät Jaana Villanen Sitrasta, Jouni Eho Pyhtään kunnasta, Riitta Hyppänen Kymen Yrittäjistä, Sami Tikkanen Ekamilta sekä Marika Kirjavainen Kymenlaakson Kauppakamarista.

Toisessa foorumissa, keskiviikkona 9.3.2022 klo 15–17, jatketaan työskentelyä alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia tarkastellen. Tilaisuudessa esitellään alueen TKI-toimintaan liittyvä visuaalinen hankeportfolio, joka tekee näkyväksi alueella tehtävän hanketyön yhtymäkohtia. Hankeportfolion pohjalta pohditaan, onko kehittäminen suuntautunut tarpeellisiin toimiin ja mihin pitäisi panostaa aiempaa enemmän.

Foorumit ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtumiin pääsee ilmoittautumaan ennakointi.kymenlaakso.fi-sivuston tapahtuma-osion kautta.

Lisätietoja: projektipäällikkö Irina Kujanpää, 050 447 1506, irina.kujanpaa@xamk.fi

ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnetuille osaajapula-aloille -hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan maakunnallista ennakointitoimintaa. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.