Mitkä ovat sinulle kotikyläsi tärkeitä paikkoja? Minkälaisia tarinoita kylällä liikkuu? Mitkä ovat paikan parhaat puolet? Mikä tekee kylästä kylän? Mikä olisi kylän oma slogan?

Älykkäät kulttuurikylät ja Kymenlaakson museo järjestävät Kymenlaakson kylissä sarjan tarinakahviloita. Tarinakahvilat ovat avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa jaetaan tarinoita omasta kotikylästä kahvikupposen äärellä. Tarkoituksena on löytää ja nostaa esiin kiinnostavaa kulttuuriperintöä ja paikkojen erityispiirteitä.

Tarinakahvilat ovat tapahtumakokonaisuutta Kymenlaakson ihme – metsäteollisuutta 150 vuotta, joka juhlistaa maakunnan menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta sekä tarkastelee, millainen Kymenlaakso on metsäteollisuuden myötä syntynyt. Tarinakahviloiden kautta nostetaan esille seudun kulttuuriperintöä ja tarkastellaan kyläidentiteettejä osana metsätalouden vauhdittamaa maakuntaa! https://kymenlaaksonihme.fi/

Sarjan aloittaa Tiutisen tarinakahvila Kotkassa ke 27.4. klo 17.30–19.30 (www.xamk.fi/tapahtumat/tiutisen-tarinakahvila/). Metsäteollisuusteemainen tapahtuma järjestetään Myllykoskella ti 24.5 klo 17.30–19.30 ja Kymijoen tarinakahvila Kouvolan Alakylässä la 11.6. klo 13–15. Loput tarinakahvilat on suunniteltu kesäkuusta syyskuulle Inkeroisiin, Pyhtäälle, Virojoelle ja Tirvalle.

Kylän tapahtumat, ominaisuudet, muistot ja sattumukset tärkeitä

Tarinakahviloissa emme etsi maailmaa mullistaneita tapahtumia tai sankaritarinoita, tärkeämpää on kylän tapahtumat ja ominaisuudet sekä asukkaiden muistot ja sattumukset. Tavalliset tarinat tekevät kustakin kylästä ainutlaatuisen! Osallistujat voivat tuoda mukanaan valokuvia lempipaikoista tai tärkeistä tapahtumista. Kouluja on kannustettu käsittelemään aihetta oppitunneilla ja osallistumaan kirjoituksin tai kuvin.

Keskustelun helmiä kirjataan ylös ja aineistoa hyödynnetään anonyymisti toteuttajien toimenpiteissä ja viestinnässä. Älykkäät kulttuurikylät -hanke kartoittaa kylien ominaispiirteitä ja vahvuuksia sekä pyrkii luomaan näiden pohjalta kyläprofiileja. Kymenlaakson museo tekee osallistavaa yleisötyötä paikallisen kulttuuriperinnön parissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa Älykkäät kulttuurikylät (Maaseuturahasto) Kymenlaakson kyliä kehitetään kohti kestäviä asumisen, vapaa-ajan ja työskentelyn paikkoja kulttuuriympäristöt huomioiden. Toiminnassa keskitymme etätyön, innovaatioiden ja kulttuurihyvinvoinnin tuomiin mahdollisuuksiin kylien elinvoiman lisäämisessä.

Kymenlaakson museo Kotkassa on kulttuuriperinnön asiantuntija, kumppani ja mahdollistaja koko maakunnassa. Luomme mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen. Toimintamme lähtee asukkaiden tarpeista ja haluamme kehittää palveluja yhteistyössä alueen yhteisöjen kanssa.

Jokainen kylä on tarinan arvoinen!

 

Lisätietoja: