Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tutkimusyksikkö KymiLabs on saanut kansalliselta FINAS-akkreditoinnilta hyväksynnän suorittaa teollisuuden ympäristömelun mittauksia ja sisämelun mittauksia akkreditoidusti. Uusi akkreditointi täydentää KymiLabsin laajaa mittaus-, testaus ja tutkimusosaamista.

FINAS-akkreditointi on osoitus siitä, että mittauspalvelut täyttävät viranomaisten vaatimukset palvelun laadulle. KymiLabsin melumittauspalvelu perustuu vuosien mittauskokemukseen, moderniin mittauslaitteistoon ja mittaustuloksiin, jotka perustuvat akkreditoituihin mittausmenetelmiin ja kansallisten mittanormien mukaisiin kalibrointeihin.

Asiakkaalle akkreditointi on tae palvelun laadusta. Melumittauspalvelun avulla asiakas voi osoittaa täyttävänsä ympäristölupavelvoitteet.

– Asiakas voi esimerkiksi varmentaa, ylittääkö melu ohjearvon ympäristössä, valottaa laboratorioinsinööri Antti-Ville Heikkinen KymiLabs-tutkimusyksiköstä.

Ympäristömelun mittauksessa KymiLabs täyttää akkreditointivaatimuksena olevissa standardeissa (ISO 1996-1, ISO 1996-2) ja ohjeessa (Ympäristöministeriön ohje 1/1995) kuvatut vaatimukset. Akkreditoituun pätevyysalueeseen voi tutustua täällä. KymiLabs on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T197 / SFS-EN ISO/IEC 17025.

Ympäristömelun mittauspalveluiden akkreditointi täydentää tutkimusyksikön laajaa mittaus-, testaus- ja tutkimusosaamista.

– Viime aikoina olemme saaneet akkreditoinnin myös jätteenpolttoasetuksen velvoittamille TVOC-, HCl, HF-, Hg- ja raskasmetallimittauksille, kertoo KymiLabs-tutkimusyksikön johtaja Petteri Jernström.

Betonitestausta ja päästömittauksia alueen tarpeisiin

KymiLabsilla on yli 30 vuoden laaja-alainen kokemus betonin testauspalveluista ja päästömittauksista.  Palvelujen laadun takaa akkreditointien ohella poikkeuksellisen kattava laitekanta ja ainutlaatuinen osaaminen betonitestauksesta ja päästömittausten toteuttamisesta erittäin vaativissa käyttökohteissa ja -olosuhteissa.

Tutkimusyksikön mittaus- ja testauspalvelut tukevat myös vahvaa alueellista ja yrityslähtöistä tutkimus- ja kehitystyötä, joka puolestaan mahdollistaa toiminnan uudistamisen ja kehittymisen alueen tarpeita vastaavaksi.

Lisätietoja: