Kymmeniä eri yritysten ja organisaatioiden edustajia osallistuu keskiviikkona 6.2.2019 Lean-perusteet-koulutukseen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun auditoriossa Savonlinnassa.  Kouluttajana toimii Sunprofile Oy:n kehitysasiantuntija Jorma Hänninen.

Leanissa on Hännisen mukaan kyse työn sujuvuudesta, työn uudenlaisesta mittaamisesta, työhyvinvoinnin paranemisesta sekä konkreettisesti paremmista tuloksista. Toimiala, yritys tai organisaatio voi olla mikä tahansa.

– Ainoa pysyvä kilpailuetu saavutetaan sillä, että yritys tai organisaatio oppii kehittämään omaa toimintaansa nopeammin kuin kilpailijansa. Kaikki parantavat omaa tekemistään. Ne, jotka ovat hitaimpia, poistuvat ”luontaisesti” markkinoilta. Toiminnan kehittämisessä onkin viime kädessä kysymys organisaation kulttuurista, sanoo Hänninen.

Jatkuvaa kehittämistä

Lean on johtamisfilosofia, jolla luodaan yritykseen tai organisaatioon kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri. Kulttuuri muodostuu jäsentensä yhteisestä vaikutuksesta. Yrityksen johdon pitää siis huolehtia siitä, että jatkuvan toiminnan parantamisen edellytykset ovat jokaiselle tarjolla.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi jatkuvaa kouluttamista ja palautetta työntekijöille. Lean vaatii useimmiten johdolta varsin radikaalia ajattelutavan muutosta. Oleellista on keskittyminen asiakkaan asian sujuvaan ja keskeytymättömään etenemiseen omien prosessien läpi.

Xamkin Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat – TEKOS 2020 -hanke tarjoaa Savonlinnan ja Etelä-Savon alueen toimijoille Lean-koulutuspäivän tavoitteenaan vauhdittaa Etelä-Savon teknologia-alan yritysten kasvua. Hankkeen projektipäällikkö Pekka Takku kertoo, että alueen yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita koulutuspäivästä, ja mukaan on lähtenyt useita osallistujia samasta yrityksestä.

– Koska Lean sopii niin monelle toimialalle, palvelee tämä koulutuspäivä hyvin kaikkia Savonlinnan ja maakunnan menestyksestä kiinnostuneita, korostaa Takku.

Työkalu kasvuun

– Lean on ollut meille keskeinen työkalu hallitussa kasvussa, toteaa Esmarinin Jonne Tynkkynen.

Nelisen vuotta sitten Jonne ja Jere Tynkkynen osallistuivat Etelä-Savon yrittäjäryhmän mukana Sunprofilen Lean-valmennukseen Joensuussa. Jonne kertoo heidän tutustuneen Lean-osaamiseen ja ajatteluun käytännön tasolla ja tehneen nopeasti päätöksen kouluttaa Lean-tehtaalla koko firman henkilöstö.

Työntekijämäärän tuplaaminen vuodessa ei Jonne Tynkkysen mukaan olisi ilman Leania onnistunut. Mikään oppilaitos ei tuota valmiita ammattilaisia, vaan jokainen työntekijä pitää kouluttaa itse. Leanin ansiosta asiat ovat selkeitä, tuotannon työvaiheet on pilkottu osiin. Uuden työntekijän kouluttaminen etenee vaihe kerrallaan. Ilman huolellista ennakointia ja valmistautumista kasvu tähän tahtiin ei olisi onnistunut. Tynkkynen sanookin, että nyt Lean on Esmarinissa arkipäivää.

Lean-perusteet-koulutus keskiviikkona 6.2.2019 klo 8-16 Xamkin kampuksen auditoriossa SA140. Vapaa pääsy.

TEKOS 2020 -hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:

projektiasiantuntija Kiti Venäläinen, Xamk, kiti.venalainen@xamk.fi, puh. 040 663 0546