Korkeakoulut ovat neuvotelleet opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tulossopimukset vuosille 2021–2024. Sopimuksessa raamitetaan muun muassa eri alojen tutkintotavoitteet eli käytännössä aloituspaikat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin opiskelijamäärä kasvaa kaikissa neljässä kampuskaupungissa eli Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Opiskelijamäärä lisääntyy noin kymmenen prosenttia, mikä tarkoittaa lähes tuhatta opiskelijaa.

– On äärettömän tärkeää alueen elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta, että saimme lisää korkeakoulutason aloituspaikkoja Kaakkois-Suomeen, toteaa hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

4,5 miljoonaa strategiaperusteista lisärahoitusta

Xamkilla on uuden sopimuksen mukaan erityinen vastuu toimia aloitteellisesti Kaakkois-Suomen kehitysnäkymien kääntämiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi. Ammattikorkeakoulun strategia nojaa kolmeen kärkeen:

  • tulevaisuussuuntautunut koulutus,
  • vaikuttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä
  • koulutusvienti.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksissa ja ulkoisen tutkimusrahoituksen ansainnassa Xamk on tällä hetkellä selvästi koko maassa johtava ammattikorkeakoulu. Tämä noteerataan myös uudessa sopimuksessa. Ammattikorkeakoulu saa nimittäin näiden vahvuuksiensa edelleen kehittämiseen yhteensä 4,5 miljoonaa euroa strategiaperusteista lisärahoitusta.

– Syksyn aikana jaetaan vielä strategiaperusteisesta rahoituksesta valtakunnallisiin tavoitteisiin pohjautuva osa. Meille on nyt kirjattu sopimukseen tavoite tulla merkittäväksi toimijaksi Kiinan koulutusmarkkinoilla ja uskomme, että tulemme syksyllä saamaan vielä lisärahoitusta tähänkin tehtävään. Koulutus Kiinaan tuotetaan verkkokoulutuksena, ja jos tässä onnistutaan, niin voimme tällä luoda kampuskaupunkeihimme merkittävästi lisää työpaikkoja ja tulovirralla kehittää muutakin toimintaamme, toteaa rehtori Heikki Saastamoinen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on uudessa vuoden 2021 alussa voimaan astuvassa perusrahoituksen jakomallissa suurin voittaja.

– Koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuloksia painottava rahoitusmalli tuo meille reilut neljä miljoonaa euroa lisää. Mikä tarkoittaa sitä, että voimme edelleen satsata asiantuntijapääomaan eli osaajiin ja korkeakoulun tarvitsemaan infraan, toteaa Jyrki Koivikko tyytyväisenä.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko, 040 670 5509, jyrki.koivikko@xamk.fi

rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi