Tammikuussa 2018 ja syksyllä 2017 opintonsa aloittaneiden päivä- ja monimuoto-opiskelijoiden tulokyselytulokset ovat valmistuneet, tulokset ovat samalla hyvällä tasolla kuin keväällä 2017. 

Lukuvuoden 2017 – 2018 tulokyselyyn vastasi yhteensä 1433 opiskelijaa, joka on noin 74 prosenttia syksyllä opintonsa aloittaneista opiskelijoista. Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 3,55 (+0,06).

Parhaimmat keskiarvot antoivat Savonlinnan fysioterapiaopiskelijat 3,84 ja Kotkan sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat, joiden kokonaiskeskiarvo oli 3,79. Hyviä tuloksia oli myös Kouvolan sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu 3,77 ja Kotkan ensihoito 3,74 ja yhteisöpedagogiopiskelijat 3,74.

Kyselyn parhaimmat keskiarvot olivat:

  • Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut 3,99 (+0,01)
  • Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut 3,74 (+0,02)
  • Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva 3,58, joka oli kuitenkin kyselyn eniten laskenut keskiarvo (-0,13).

Eniten nousseita keskiarvoja olivat:

  • Opiskelijoiden intranetin (Student) käyttökelpoisuus, joka oli 3,44 (+0,30)
  • Opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvät ohjeet, joka oli 3,28 (+0,18).

Kehitettävää oli:

  • Opiskelijatuutorointi on auttanut opiskelun alussa 2,99 (+0,02).

 

Opiskelijat ovat tyytyväisiä ja haluavat jatkaa opintojaan Xamkissa. Kysymyksen ”Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija” -keskiarvo oli 3,51 (+0,04).  Opiskelijoista 98 prosenttia aikoo opiskella omassa koulutuksessaan tutkintoon saakka.

HOPSit on tehty. Vastanneista 81 prosenttia oli käynyt HOPS-keskustelun ja mahdollisuus HOPSin tekemiseen on ollut 88 prosentilla.

Vastanneista 82 prosenttia vastasi, että hänelle on kerrottu mahdollisuudesta suorittaa opintoja nopeutetusti ja 64 prosenttia vastasi, että oli kerrottu mahdollisuudesta suorittaa opintoja työssäkäyntiin integroiden.

Tämän lukuvuoden aikana tulokyselyssä on kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, hakiko opiskelija yhteishaussa vai lisähaussa ja kysymyksiä imagotekijöistä. Näistä tuloksista tehdään erillinen yhteenveto.

Kyselytuloksia käsitellään opetuksen johtoryhmässä ja laatutiimissä. Tarkempia koulutuskohtaisia kyselytuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään eri koulutusyksiköiden kehittämisfoorumeilla. Jos koulutuksen kokonaiskeskiarvo jäi alle tavoitetason 3,25, koulutuksessa laaditaan kehittämissuunnitelma keskeisten kohtien korjaamiseksi.

Kysymykset, joista on laskettu keskiarvo, on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen.