Tulokysely selvittää uusien opiskelijoiden kokemuksia opintojen aloitusvaiheesta ja tyytyväisyydestä opintoihin. Tammikuussa 2019 ja syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet ovat pääosin hyvin tyytyväisiä aloitukseen ja opintoihin, kuten edellisenä lukuvuonnakin. Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 3,6 (asteikolla 1=huono, 5=erinomainen). 

Kyselyyn vastasi yhteensä 1374 opiskelijaa, mikä on 71 prosenttia aloittaneista opiskelijoista verrattuna aloituspaikkamääriin. Paras kokonaiskeskiarvo oli Mikkelin terveydenhoitajakoulutuksessa kokonaiskeskiarvon ollessa 3,9. Tämän koulutuksen opiskelijat olivat myös kaikkein tyytyväisimpiä, sillä “olen tyytyväinen opiskelija” -väittämän keskiarvo oli tässä koulutuksessa paras, 3,8.  Hyviä, 3,8 kokonaiskeskiarvoja oli monessa koulutuksessa: Mikkelin ja Kouvolan yhteisöpedagogikoulutus, Mikkelin, sähkö ja automaatiotekniikan koulutus sekä Kouvolan sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelukoulutus.

Kahdessatoista koulutuksessa vastausten keskiarvo jäi alle asetetun tavoitetason, 3,5. Opintojen aloitusvaiheessa on siis edelleen kehitettävää, erityisesti näissä koulutuksissa. 

Opiskelijat ovat tyytyväisiä ja haluavat jatkaa opintojaan Xamkissa. Kysymyksen ”Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija” -keskiarvo oli 3,5 (3,5).  Opiskelijoista 97 prosenttia aikoo opiskella omassa koulutuksessaan tutkintoon saakka.

Kyselyn parhaimmat keskiarvot olivat (suluissa on lukuvuoden 2017 – 2018 keskiarvo)

  • Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut 4,0 (4,0)
  • Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut hyvin 3,8 (3,7)
  • Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva 3,6 (3,6)
  • Verkko-oppimisympäristön (Moodle) käyttökelpoisuus 3,6 (3,5)

Kyselyn eniten noussut keskiarvo oli:

  • Opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvät ohjeet, jonka keskiarvo oli 3,4. Nousua oli + 0,10.

Kehitettävää:

  • Opiskelijatutorointi on auttanut opiskelun alussa 3,0 (3,0).
  • Opiskelijoista 68 prosenttia vastasi, että heille on kerrottu mahdollisuudesta suorittaa opintoja työssäkäyntiin integroiden. Kasvua tähän oli kuitenkin neljä prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen lukuvuoteen.

HOPSit on tehty aiempaa useammin. Vastanneista 85 prosenttia oli käynyt HOPS-keskustelun ja mahdollisuus HOPSin tekemiseen on ollut 95 prosentilla vastaajista.  Vastanneista 83 (82) prosenttia vastasi, että heille on kerrottu mahdollisuudesta suorittaa opintoja nopeutetusti.   Mikään keskiarvo ei ollut laskenut merkittävästi edelliseen lukuvuoteen verrattuna.

Vastaajista oli päivätoteutuksessa (AMK) 869 vastaajaa, eli 63% ja monimuotototeutuksessa (AMK) 441 vastaajaa, eli 32%. Muut 5% olivat pääosin polkuopiskelijoita. Ylemmän AMK-tutkinnon osalta on tehty lukuvuosikohtainen kooste jo syksyllä 2018, sillä tammikuussa ei aloittanut YAMK-ryhmiä.

Kyselytuloksia käsitellään opetuksen johtoryhmässä sekä kussakin aloittaneessa koulutuksessa. Tarkempia koulutuskohtaisia kyselytuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään koulutusyksiköiden omissa palavereissa henkilöstön kesken sekä opiskelijoiden kanssa kehittämisfoorumeissa. Kysymykset, joista on laskettu keskiarvo, on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen.