Mitä yhteistä henkilöstötuottavuudella on taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien kanssa? Näiden äkkiseltään etäiseltä tuntuvien asioiden yhdistämiseksi on perustettu LuovaNoste-verkosto, joka työtä ja taidetta nivomalla tarjoaa tulokseksi lisää työtehoa ja tuottavuutta. LuovaNoste-palvelut esitellään 5.4.2019 Kulttuurileijonien luola -tapahtumassa Mikkelissä.

Kevättalvella 2019 aloittanut, luovan alan ja työelämän kehittämisen ammattilaisista koostuva LuovaNoste-verkosto tarjoaa sekä osaamista henkilöstötuottavuuden lisäämiseen että monipuolisia käytännön keinoja sen saavuttamiseksi. Palvelut on suunnattu yrityksille ja julkisille organisaatioille, joissa strategiaan kytkeytyvä ja sitä tukeva työ käynnistetään johdon ja johtoryhmien kanssa. LuovaNoste tuo luovat menetelmät perinteisen strategisen ja liiketoiminnan kehittämistyön välineeksi siinä missä palveluihin kuuluvat tuottavuuslaskelmatkin.

Luovuus ja yhteisöllisyys elinvoiman avaimina Etelä-Savossa

Työelämän kehittäjä, projektipäällikkö Tuulevi Aschan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista toteaa LuovaNoste-ammattilaisten olevan esimerkki osaamisesta, joka vahvistaa Etelä-Savon ja Mikkelin elinvoimaa.
– Mikkelin kaupungin elinvoimaohjelma painottaa muun muassa osaamista ja TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä asiakaslähtöisiä yrityspalveluita. LuovaNoste-joukossa toteutuu kaikki edellä mainittu, Aschan toteaa.

Luova työskentely opettaa itsetuntemusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja parantaa erilaisuuden sietoa. Tämä kaikki vahvistaa yhteisöllisyyttä, joka tukee henkilöstötuottavuutta.
– Luovat menetelmät työssä rakentavat henkilöstötuottavuuden kivijalkaa eli emotionaalisen turvallisuuden tunnetta työpaikalla, korostavat henkilöstötuottavuuden ja työelämän laadun (QWL) asiantuntijat Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen.

Näiden taitojen tarvetta korostetaan myös tulevaisuustutkimuksen kentällä. Kun tekoäly hoitaa rutiinihommia, keskeisiksi työelämätaidoiksi nousevat luovan ongelmanratkaisun ja oppimisen kyvyt sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. (Future of Jobs Report, World Economic Forum).
– Taidelähtöinen työskentely edistää hyvinvointia, lisää luovaa ajattelua ja kehittää kognitiivisia kykyjä, tietävät LuovaNoste-ammattilaiset.

Kilpailuetua työelämän laadusta

Paikallisen elinvoiman ja yritysten ylivoiman raaka-aineet ovat toimivissa työyhteisöissä, muistuttaa työyhteisövalmentaja Raija Kallioinen Happy Note Oy:stä.
– Jatkuva kiire ja suorittaminen ei anna tilaa ajattelulle eikä palautumiselle, jolloin mieli kuormittuu.
Samalla kun työkulttuurimme ja -ympäristömme työn tekemisen tapoineen on muuttunut peruuttamattomasti, yritysten toimintavoissa ei vastaavaa muutosta ole välttämättä tapahtunut. Olemme jatkuvassa infoähkyssä. Otamme vastaan tietoa enemmän kuin pystymme käsittelemään. Emme ehdi aina seuloa, mikä olisi tarpeellista. Tästä seuraa myös itseohjautuvuuden haasteita. Kaikessa täytyykin nostaa ihminen – motivaatio ja jaksaminen – keskiöön. Stressaantunut ihminen ei kykene luomaan uutta, korostaa Kallioinen.

Työyhteisövalmentaja ja henkilöstötuottavuuden osaaja Tarja Kyllönen Innotiimi-ICG-verkostosta muistuttaa, että arjessa aivot ylikuormittuvat herkästi. – Aivojamme väsyttää työn pirstaleisuus ja moniajo, joka ei ole aivojen toimintaperiaatteille luontaista. Häiriöt ja sählääminen lisäävät stressiä, häiritsevät muistia ja keskittymistä, Kyllönen kiteyttää.

Koska uudistuminen edellyttää innovatiivisuutta, eniten arvoa tuottaakin luova työntekemisen malli. LuovanNosteen tavoitteena on, että eteläsavolaiset yritykset, organisaatiot ja yhteisöt lähtevät rakentamaan kilpailuetua luovuudella ja työelämän laadulla ja näyttävät samalla muille suuntaa.

– Aikaan saamiseen vaikuttaa myös yksilötason kuormituksen ja palautumisen suhde, toteavat Kuntokeskus Otteen Petra Lampinen ja Divitan Niina Koponen. Palautumista voi seurata LuovaNoste-palveluihin kuuluvalla Firstbeat-hyvinvointianalyysilla. Palautumisen puutteisiin taas pääsee pureutumaan muun muassa luovin menetelmin, jotka tutkitusti alentavat verenpainetta ja stressihormonitasoa sekä vähentävät ahdistusta.

 

Lisätietoja:

LuovaNoste
Raija Kallioinen, puh. 040 588 8906, raija.kallioinen@happynote.fi
Tarja Kyllönen, puh. 050 569 4777, tarja.kyllonen@innotiimi-associate.com

Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hanke
Tuulevi Aschan, puh. 040 637 8841, tuulevi.aschan@xamk.fi

INFO: LuovaNoste-verkosto

LuovaNoste-verkosto on seitsemän ammattilaisen asiantuntijaryhmä. Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen ovat työelämän laadun ja henkilöstötuottavuuden osaajia. Mukaan on kutsuttu yhteisöjen kehittäjä, valokuvaaja Paula Myöhänen sekä Minäkuva®-työyhteisöpalvelun tuottaja, valokuvaaja Anna-Katri Hänninen. Asiantuntijaosuuskunta Mielekkään Taru Tähti taitaa luovien menetelmien vaikuttavuuden arvioinnin, Piritta Parkkari tuntee työn mielekkyyden ja toimintatapojen kehittämisen ja Johanna Rapo ravitsemuksen. Kumppanina Kuntokeskus Ote on kuormituksen ja palautumisen asiantuntija. Palvelut lanseerataan Niina Koposen Divitalent-verkkopalvelussa. Tiedosta-hankkeen aikana syntynyt LuovaNoste –palvelut esitellään 5.4.2019 Kulttuurileijonien luolassa Mikkelissä.

Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hanketta on toteuttanut 1.1.2017–31.3.2019 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhdessä Lapin yliopiston kanssa. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Hankkeeseen on osallistunut parikymmentä eri kokoista yritystä: mm. Environics Oy, Savonlinja Oy, Suomenniemen Säästöpankki, Rantalainen Oy, Kangasniemen kunta, Groteski Oy sekä mikroyrittäjien ryhmä. Hankkeen tieto ja osaaminen jäävät toimimaan LUOVA NOSTE-verkoston asiantuntijoiden työkaluna.
Lisätietoja: www.xamk.fi/tiedosta.

Tunnisteet somessa #tiedosta #luovanoste #voimataide #luovanoste