Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sai vastikään opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoona euroa biotuoteteknisen tutkimus- ja kehitystyönsä vahvistamiseen. Osa rahapotista suuntautuu Kymenlaaksossa tehtävään tutkimukseen. Xamkin biotalouden soveltavaa tutkimusta tehdään muun muassa Anjalassa sijaitsevassa BioSammossa, jossa tutkitaan uusia biohiili- ja aktiivihiilisovelluksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus varmistaa BioSammossa jatkuvatoimisen prosessin tuottaman hiilen jatkokäsittelylaitteiston suunnittelun, toteutuksen, testauksen ja jatkokehityksen.

BioSammossa etsitään vaihtoehtoja uusiutumattojen luonnonvarojen käytölle

Maapallolla on rajallinen määrä luonnonvaroja, kuten öljyä, metalleja, hiekkaa ja vettä. Näiden uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää hyödyntämällä jo olemassa olevia materiaaleja.

BioSammossa tutkitaan Kymenlaaksossa muodostuvien teollisuuden biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntämistä. Näitä sivuvirtoja ovat esimerkiksi voimalaitosten biopohjaisen polttoaineen poltossa syntyvät lentotuhkat sekä paperi- ja sahateollisuuden puupohjaiset sivuvirrat. Sivuvirtojen ottaminen hyötykäyttöön vähentää osaltaan neitseellisten raaka-aineiden tarvetta, kun ihmisten tuottamat jo olemassa olevat materiaalit korvaavat niitä. Sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää myös loppusijoitukseen menevän biopohjaisen materiaalin määrää.

Lentotuhka ja biohiili teollisuuden uusiokäyttöön?

Tänä syksynä BioSammossa käynnistyy uusi EU-rahoitteinen hanke lentotuhkan ja biohiilen hienonnuksesta.
HITU-hankkeessa etsitään innovatiivisia materiaalisovelluksia, joilla voidaan korvata luonnonvarojen käyttöä teollisuudessa.

Xamkin tutkijat kartoittavat uusia sovelluksia hienonnetulle voimalaitoksen lentotuhkalle ja puupohjaisesta teollisuuden sivuvirrasta valmistetulle biohiilelle. Näitä sovelluksia oletetaan löytyvän lentotuhkalle betoniteollisuudesta, jonka osuus tällä hetkellä Suomen kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä on yli 1 %, sekä biohiilen osalta kumi-, maali- ja komposiittiteollisuudesta. Xamkin betonilaboratoriossa tullaan valmistamaan betonituotteita, joissa hyödynnetään voimalaitosten bioperäisen polttoaineen käytöstä syntynyttä lentotuhkaa betonin raaka-aineena.

Tutkimusta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR sekä Rudus Oy ja Kotkan Energia Oy.

 

Lisätietoja:

HITU-hanke:
Projektipäällikkö Anne Gango
anne.gango@xamk.fi,  p. 044 702 8217

Tutkimusyksikkö BioSampo:
Tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen
kirsi.tallinen@xamk.fi, p. 044 702 8420