Liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat sairaudet ovat saaneet kyytiä Suomessa, Tanskassa ja Baltiassa jo kahden vuoden ajan. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kumppaneineen on liikuttanut kokeilukulttuurin hengessä tuhansia ihmisiä Itämeren alueen maaseudulla. Maaseudulla liikutaan vähemmän kuin kaupungeissa, joten vinkkejä ja kannustusta tarvitaan.

Uudessa karttasovelluksessa yli 500 liikuntaideaa

Kokeilukulttuurilla tarkoitetaan muutosten edistämistä ideoimalla, tekemällä ja käytännössä testaamalla. Villages on Move Baltic-hankkeessa on muun muassa kierretty autolla ja sporttivaunulla ympäri Baltiaa kesällä 2018 innostamassa ihmisiä mukaan uusiin liikuntaideoihin. Savonlinnassakin käytiin Linnanneitokierroksella.
Viidessä maassa on hankkeen aikana järjestetty ideakilpailuja ja tapahtumia uusiin ideoihin pohjautuen sekä luotu karttapohja, johon kuka tahansa voi jakaa oman liikuntaideansa. Yli 500 ideaa sisältävä karttapohja löytyy osoitteesta
www.villagesonmove.com

Kartasta voi hakea ideoita erilaisin kriteerein ja kohderyhmittäin. Tapahtumia, kilpailuja ja pelejä löytyy lapsille, aikuisille ja senioreille tanssista lumenveistoon, yöjuoksusta keppihevoskisaan.
Yhteensä tapahtumiin on osallistunut 10 000 ihmistä hankkeen kumppanimaissa Suomessa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Hankkeessa on julkaistu myös pelikirja, johon kootut eri-ikäisten pelit ja leikit innostavat tutkimaan ja kokeilemaan liikunnan eri muotoja.

Liikuntaideoita ja innostusta maaseudulle tarvitaan

Maaseutualueet ovat hyvin samanlaisia Suomessa ja Baltiassa: maaseudun asukkailla on rajalliset mahdollisuudet harrastaa järjestettyä liikuntaa. Joskus ei rahallakaan löydy liikuntaharrastuksia, joihin olisi aikaa tai muuten mahdollisuutta. Tutkitusti maaseudulla asuvat ovat passiivisempia liikkumisessa kuin kaupunkilaiset. Fyysinen työ on vähentynyt, kuten kaikkialla Euroopassa.

Hankkeessa on kysytty ihmisiltä itseltään, miten he haluaisivat liikkua tai millaista liikunnallista toimintaa toivoisivat arkeensa.
-Liikkumisen ilo lähtee omaehtoisuudesta ja yhdessä tekeminen lisää hyvää oloa ja sitoutumista, sanoo Xamkin projektipäällikkö Marita Mattila. – Kun idea syntyy paikallisesti, paikallisista lähtökohdista käsin, siitä on mahdollista tulla pysyvää toimintaa. Mukana on myös itse keksimisen ilo. Toisaalta muualla luodut ideat innostavat kokeilemaan jotain aivan uutta. Hankkeemme toiminta onkin perustunut ideoiden vaihtoon ja levittämiseen.

Fyysinen aktiivisuus on tärkeää yhteiskunnalle taloudellisesti ja inhimillisesti

Villages on Move Baltic-hankkeen päätösseminaarissa Liettuan Birštonasissa puhunut Suomen Olympiakomitean yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Ilmari Nalbantoglu vaatii liikkumattomuudesta aiheutuvien ongelmien ottamista vakavasti Suomessa. Hän kannustaa kiinnittämään huomiota liikkumattomuuden kustannuksiin ja painottaa, että tilanteen parantaminen edellyttää poliittista kiinnostusta ja muutosta rakenteissa: liikunta tulisi nähdä päätöksenteossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisenä, ei enää pelkkänä viihteenä ja vapaa-ajanviettona.

Terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta vain viidesosa suomalaisista liikkuu tarpeeksi. Liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat sairaudet maksavat yhteiskunnalle vuosittain 3,7-7 miljardia euroa. Etelä-Savossa kustannus on 100 miljoonaa euroa. Haastetta lisää se, että fyysinen aktiivisuus jakautuu voimakkaasti.

– Ne jotka liikkuvat, tekevät sitä yhä enemmän. Passiiviset ovat samalla yhä passiivisempia, Nalbantoglu summaa ja näkee, että kokeilujen kautta ja innostamalla ihmisiä uudenlaisiin tapoihin liikkua voidaan saada hyviä tuloksia aikaan.
Syrjäseuduilla kyläkoulujen lopettaminen ajaa lapset istumaan pitkiä matkoja busseissa ja takseissa, eikä iltaisin ole välttämättä mahdollista harrastaa liikuntaa ainakaan järjestetysti.

-Koska Etelä-Savo on Suomen sairastavimpia maakuntia monilla eri mittareilla, on tärkeää, että meillä luodaan myös ratkaisuja ja kasvatetaan uutta sukupolvea ottamaan liikkuminen osaksi arkipäiväänsä. Tässä on liikuntahankkeen ydin paikallisesta näkökulmasta, sanoo Etelä-Savon Liikunta ry:n aluejohtaja Heino Lipsanen.

Mikkelissä syntynyt idea kasvoi Suomen Olympiakomitean teemavuodeksi

Koko Baltiaa, Suomea ja Tanskaa liikuttavan hankkeen ja liikkumisen kokeilujen juuret ovat Mikkelissä. Unelmien liikuntakuukausi 2014 Mikkelissä tuotti 400 kappaletta paikallisten ihmisten ideoita, ja Mikkeli palkittiin siitä Suomen Urheilugaalassa. Seuraavana kokeilukulttuuri siirtyi Unelmien liikuntakuukauden toteutuksiin ympäri maata ja lopulta Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Olympiakomitean lanseeraamaan Unelmien liikuntavuoteen.

Xamk sai Villages on Move -hankkeelleen vuonna 2017 ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa rahoituksen Euroopan Unionin Erasmus+ Sport -ohjelmasta, joka tukee terveyttä edistävän liikunnan kehittämisprojekteja.
Nyt ohjelmasta on saatu jatkorahoitusta laajempaan projektiin. Vuoden 2019 aikana kootaan Suomen, Belgian, Portugalin ja Liettuan voimin verkosto toteuttamaan eurooppalaista liikuntahanketta, jonka on tarkoitus alkaa vuonna 2020.

Villages on Move Baltic -hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kumppaneina hankkeessa ovat Etelä-Savon Liikunta ESLi ry, Lääne-Viru College, Latvian Rural Forum, Kauno Kollegija Liettuasta ja UCL University College Tanskasta.

Rahoitus on vuosina 2017–2018 yhteensä n. 400 000 €, josta Erasmus+ Sport -ohjelma rahoittaa 80 prosenttia.

 

Lisätietoja

Marita Mattila, projektipäällikkö, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Xamk, p. 050 312 5094, marita.mattila@xamk.fi
Heino Lipsanen, aluejohtaja, ESLi ry, p. 0440 651 615,
heino.lipsanen@esliikunta.fi
Ilmari Nalbantoglu, erityisasiantuntija, Suomen Olympiakomitea, p. 050 574 1112