Mamk Oy:n hallitus keskusteli kokouksessaan maanantaina 15.8. Xamkin kampusten vetovoimasta ja ammattikorkeakoulun roolista alueen kehittäjänä. Lähtölaukauksena vilkkaana käydylle julkiselle keskustelulle oli Savonlinnassa järjestetty korkeakouluseminaari ja rehtori Heikki Saastamoisen siellä pitämä puhe.

Hallitus kuuli rehtori Heikki Saastamoista. Ammattikorkeakoulu haluaa kehittää tulevaisuudessakin Savonlinnaa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa rakentamalla sellaista, jolla on pysymisen ja jatkumisen edellytykset.  Tutkimuksen ja koulutuksen sekä elinkeinorakenteen väliltä täytyy löytyä yhteys.

Tuleva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) toimii sekä Etelä-Savossa että Kymenlaaksossa ja kehittämistä tulee tehdä koko toiminta-aluetta palvellen. Toimintapaikkakuntien vetovoimassa on parantamisen varaa ja vetovoiman eteen on tehtävä työtä yhteistyössä ja hyvässä hengessä.

– Kun aluetta kehitetään ja uutta innovoidaan, on hyvä tuoda esiin erilaisia näkökulmia, myös kriittisiä ja realistisia, toki aina toimintaympäristö huomioiden, toteaa Mamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

– Rehtori Saastamoisen johdolla on saavutettu erinomaisia tuloksia jo usean vuoden ajan Mamkissa ja hyviä tuloksia odotetaan myös uudessa, kahden maakunnan alueella toimivassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, jatkaa Koivikko.

Neuvottelut kompensaatiopaketista aloitettu

Konkreettinen toimenpide Savonlinnan seudun kehittämiseen on ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä aloitetut neuvottelut kompensaatiopaketista Savonlinnaan. Mamkilla on mahdollisuus laajentaa sekä koulutusta että tutkimus- ja kehittämistoimintaa Savonlinnassa.  Suunnitelmissa on perustaa Kuitulaboratorion ympärille biotuotealan koulutus- ja kehittämiskeskus. Ensimmäiset neuvottelut on käyty kesäkuussa.

–   Tämän neuvottelun alla olevan kompensaatiopaketin tulee olla todellista lisärahoitusta. Tehtävien ratkaisujen pitää olla kestävällä pohjalla, kuten rehtori Saastamoinenkin on todennut. Nämä reunaehdot ovat myös yhdenmukaiset Xamkin strategian kanssa, toteaa Koivikko.

Xamkin strategisena tavoitteena on olla Suomen viiden parhaan ammattikorkeakoulun joukossa kaikilla opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuusmittareilla. TKI-volyymilla mitattuna Xamkin tulee olla Suomen suurin ammattikorkeakoulukentällä. Nämä ovat kunniainhimoisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita, jatkaa Koivikko.

Korkeakoulussa on tulossa kiireinen syksy. Hallituksen työskentely tulee olemaan intensiivistä niin Savonlinnan kompensaationeuvotteluiden kuin marraskuussa käytävien Xamkin ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisten tavoite- ja tulossopimusneuvotteluiden osalta. Yhdistyminen toteutuu 1.1.2017, jolloin Mamk Oy:n ja Kyamk Oy:n toiminnat lakkaavat.

 

Lisätietoja:

Mamk Oy:n puheenjohtaja Jyrki Koivikko

p. 040 670 5509, jyrki.koivikko@evl.fi

 

Savonlinnan kompensaatiopaketin faktat

Mikkelin ammattikorkeakoululla on mahdollisuus perustaa Savonlinnan Kuitulaboratorion ympärille korkeatasoinen ja vahva Biotuotealan koulutus- ja kehittämiskeskus. Ammattikorkeakoulun roolin vahvistaminen Savonlinnassa liittyy Itä-Suomen yliopiston päätökseen ajaa alas Savonlinnan opettajakoulutusyksikkö.

Biotuotealan koulutus- ja kehittämiskeskuksen tavoitteena on synnyttää uutta, puuta eri muodoissaan hyödyntävää palveluliiketoimintaa. Investointi käsittää uusia laboratorioita, laitteita ja biotuotetekniikan opiskelijoiden oppimisympäristön. Tarkoitus on palkata keskukseen myös uusia asiantuntijoita. Kuitulaboratoriossa työskentelee tällä hetkellä reilut kaksikymmentä tutkijaa. Keskuksen kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa.

Mamkin hallitus on valtuuttanut puheenjohtaja Jyrki Koivikon ja kehitysjohtaja Kalevi Niemen käymään neuvotteluja Savonlinnan kaupungin, eri ministeriöiden ja yliopistotoimijoiden kanssa. Neuvottelijat tapasivat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen 28.6.2016. Neuvotteluita jatketaan syksyn aikana ja yhteistyöneuvotteluissa on mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa. Myös Aalto yliopiston kanssa keskustellaan yhteistyöstä. Mamk osallistuu näiden lisäksi kiinalaisten fysioterapeuttikoulutuksen neuvotteluihin Savonlinnassa.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu aloittaa 1.1.2017

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) yhdistyvät 1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk).

Xamk profiloituu kestävän hyvinvoinnin ja teknologian korkeakouluksi, joka toimii neljällä kampuksella: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

 

 • opiskelijoita 9000
 • työntekijöitä 750
 • aloittavia opiskelijoita vuosittain 2500
 • valmistuneita vuosittain 1700
 • AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia 54
 • YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia 23
 • Yli 600 kansainvälistä opiskelijaa, yli 20 maasta
 • laaja yhteistyökorkeakouluverkosto ulkomailla, johon kuuluu 350 korkeakoulua
 • opiskelijamäärältään Suomen 5. suurin
 • budjetiltaan Suomen toiseksi suurin
 • liikevaihto 70 miljoonaa
 •  toimii Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueella

 

www.xamk.fi