Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) asiantuntijoiden keksinnöistä toinen edistää käyttäjälähtöisyyttä rakennusten suunnittelussa ja toinen puukuidun kustannustehokasta käsittelyä kartonki- ja paperiteollisuudessa.

Rakennussuunnittelijoilla on jatkossa mahdollisuus ymmärtää entistä paremmin käyttäjäryhmien tilantarpeita.

– Esimerkiksi pyörätuolia käyttävän henkilön ja hänen avustajansa liikkumista on tähän saakka simuloitu rakentamalla huoneita ja käytäviä pahvilaatikoista. Heräsikin kysymys, että eikö tätä voisi tehdä tietokoneella, keksinnön tehnyt yliopettaja Jukka Selin Mamkista kertoo.

Patentoitu menetelmä luo tilantarvetta kuvaavan 3D-objektin, joka viedään suoraan suunnitteluohjelmistoihin. Tilan toimivuus varmistetaan liikuttelemalla objektia.

– Näin pystytään suunnittelemaan rakennuksia entistä käyttäjälähtöisemmin ja tehokkaammin. Ei rakenneta turhaa tilaa, mutta samalla varmistetaan, että tila on toimiva, Selin sanoo.

Jatkokehitys on parhaillaan menossa projektissa, jossa pääyhteistyökumppanina on Rakennusliike U. Lipsanen Oy.

Lujempaa kuitua ja kevyempiä tuotteita kartonki- ja paperiteollisuuteen

Kuidun jauhatus on erittäin tärkeä osa paperi- ja kartonkituotteiden valmistusta. Mamkin Savonlinnassa sijaitsevassa Kuitulaboratoriossa on kehitetty menetelmä, jossa kuitu käsitellään puristamalla.

– Puristuskäsittelyllä voi olla mahdollista lisätä paperin ja kartongin lujuusominaisuuksia jopa 10 prosentilla, energiankäytön ja muiden ominaisuuksien pysyessä vakiona, tutkimuspäällikkö Jari Käyhkö Mamkista kertoo.

Keksintö on syntynyt yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Lappeenrantalaisen Laitex Oy:n kanssa.

– Sitoutuneet asiantuntijat ja hyvä yhteistyö ovat avaimia alueen kilpailukykyä edistävään tutkimus- ja kehitystyöhön. Patentit ovat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja tavoitteenamme on löytää tuloksille aina myös kaupallistajia, kehitysjohtaja Kalevi Niemi sanoo.

Patentti antaa yksinoikeuden uuden menetelmän tai tuotteen kaupalliseen hyödyntämiseen. Jotta keksinnön voi patentoida, sen on oltava uusi, keksinnöllinen ja teollisesti hyödynnettävissä. Patentin hakuprosessi kestää noin kaksi vuotta.

Lisätietoja

  • Kalevi Niemi, kehitysjohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 569 8901, kalevi.niemi@xamk.fi
  • Jukka Selin, yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 050 525 9689, jukka.selin@mamk.fi
  • Jari Käyhkö, tutkimuspäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 0400 771 157, jari.kayhko@mamk.fi

Mamkin aiempia patentteja

2016: ”Menetelmä kuitumateriaalin käsittelemiseksi”

2016: ”Toimintatilan määrittävä objekti tietokoneavusteista suunnittelua varten”

2014: ”Menetelmä ja järjestelmä hiilidioksidin talteen ottamiseksi kaasusta”, kyseessä on luontoystävällinen, vesiabsorptioon perustuva hiilidioksidin talteenotto.

2013: ”Menetelmä, sovitelma, laite ja järjestelmä ruokapalveluihin”, kyseessä on Älylinjasto, joka kertoo linjastolta annokseen otetun ruuan energia- ja ravintoaineiden määrän reaaliaikaisesti.