Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu palkitsi lehtori Mari Järvenmäen vuoden verkko-opetusteosta. Voiton toi blogipohjainen toteutus Elintarvikevalvonnan opintojaksosta, joka erottui lähes 40 muun verkko-opetustoteutuksen joukosta raikkaudellaan. Palkinto jaettiin nyt viidennen kerran.

— Elintarvikevalvonnan opintojakso on avoimuudessaan rohkea ja se kannusti opiskelijoita jakamaan rohkeasti havaintojaan. Oppimistehtävät on onnistuneesti sidottu käytäntöön ja ne aktivoivat opiskelijoita toimimaan. Myös erilaisten työtapojen ja välineiden käyttö on erittäin monipuolista ja innovatiivista. Toteutus antaa muillekin opettajille vinkkejä siitä, mihin suuntaan digiopetusta voisi kehittää, verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola kertoo.

 

Lehtori Mari Järvenmäen (kesk.) blogipohjainen toteutus Elintarvikevalvonnan opintojaksosta vei voiton Vuoden verkko-opetusteko 2016 -kilpailussa. Liiketalouden koulutuksen kunniakirjan vastaanotti Topi Hurtig ja Nuorten mielenterveys- ja päihdetyön opintojakson kunniakirjan Leena Uosukainen (oikealla). Palkintoja luovuttamassa olivat Sari Parkkinen (vas.) sekä Mirva Pilli-Sihvola.

 

Digiopetuksen hyvät käytännöt esille

Xamk julkaisi vuoden verkko-opetusteon tänään 17.2.2017 Kouvolassa Verkko.ope-seminaarissa, joka on vuosittain järjestettävä, digiopetuksen uusia tuulia ja hyviä käytäntöjä esittelevä tapahtuma. Xamk pyrkii olemaan digitaalisten ratkaisujen edelläkävijä ja vuoden verkko-opetusteko -palkinto on yksi tapa nostaa esille hyviä käytäntöjä ja jakaa osaamista opettajien kesken. Tavoitteena on myös parantaa verkko-opetuksen laatua.

Vuoden verkko-opetusteko on Xamkin sisäinen tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain opettajalle, opettajaryhmälle, kurssin verkkototeutukselle tai verkkovälineiden luovalle käytölle. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta.

Voittajaa valitessaan raati kiinnittää huomiota erityisesti ohjaukseen ja tiedotukseen, toteutuksen rakenteeseen, sisältöjen monimuotoisuuteen, erilaisten työtapojen ja työvälineiden käyttöön sekä toteutuksen ulkoasuun ja innovatiivisuuteen.

Kaksi kunniamainintaa

Kunniamaininnan tämänvuotisessa kilpailussa saivat Mikkelin liiketalouden yksikön opettajat sekä Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö -opintojakso.

Liiketalouden koulutuksessa syksyllä 2016 käynnistyneen verkkotutkinnon useita opintojaksoja ehdotettiin kilpailun voittajaksi, sillä opiskelijat pitivät toteutuksia onnistuneina ja hyvälaatuisina. Liiketalouden opintojaksojen vahvuuksia ovat selkeä rakenne ja aikataulu, täsmälliset ohjeet ja johdonmukaisesti etenevä pedagoginen polku. Työskentely- ja arviointimenetelmiä on käytetty monipuolisesti ja verkko-oppimisympäristön mahdollisuuksia hyödyntäen. Erityistä huomiota on kiinnitetty opiskelijoiden ohjaukseen, motivointiin ja itsearviointiin. Ohjevideoita ja kuvia on käytetty onnistuneesti.

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö on yliopettaja Leena Uosukaisen ja lehtori Pirjo Hartikaisen yhteinen toteutus. Sosiaalialan opiskelijoille ja täydennyskouluttautujille suunnatun opintojakson vahvuutena on sisällön monipuolisuus ja työskentelytapojen vaihtelevuus. Opintojaksolla on hyödynnetty monipuolisesti sekä valmiita että itse tuotettuja materiaaleja. Opiskelijat aktivoidaan ryhmässä työskentelyyn ja opittujen asioiden jakamiseen. Oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä. Toteutus on opiskelijalle turvallinen toimia ja tunnelma on lämmin ja välittävä.

Lisätietoja

Voittajatoteutuksen blogi: https://mariopeblog.wordpress.com/ 
E-kampuksen blogi: http://blogit.xamk.fi/ekampus/vuoden-verkko-opetusteko/ 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola