Syksyllä 2016 International Business Management-koulutusohjelmassa aloittaneet opiskelijat järjestävät MBA Open Day -tapahtuman Kouvolan kampuksella 9.3. klo 13 – 15.30.

Tapahtuman tavoitteena on saattaa yhteen MBA-tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneet, nykyiset MBA-opiskelijat ja työelämän edustajat vapaamuotoisessa tilaisuudessa. Vierailijat saavat tietoa, kuinka koulutukseen haetaan ja mitkä ovat pääsyvaatimukset, kokemuksia siitä, millaista opiskelu on, kuinka tutkinto on tukenut omaa urakehitystä ja osaamista, ja mitkä ovat tutkinnon edut myös työnantajan näkökulmasta. Tapahtuma on niin ikään erinomainen mahdollisuus verkostoitua.

International Business Management (IBM) on ylempään AMK-tutkintoon tähtäävä koulutus. Koulutusohjelma on englanninkielinen ja tutkintonimike on Master of Business Administration, MBA. Koulutus on laajuudeltaan 90 op ja vastaa noin kahden vuoden opintoja.

Koulutus sopii työn ohessa opiskeltavaksi: lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi kuukautta kohden. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna vahvasti työelämään sidotuissa projekteissa etäopintojen ja ryhmätyöskentelyn muodossa.

Koulutukseen hakeminen tapahtuu yhteishaun kautta 15.3.-5.4.2017 opintopolku.fi palvelussa.