Mikkeliin syntyy uusi, kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä ja tutkimusympäristö MemoryLab. Se on osa Memory Campusta ja palvelee Mikkelissä jo toimivia muistiorganisaatioita ja yrityksiä, mutta luo myös uutta.

MemoryLab on laaja, vuosina 2021–2023 toteutettava kokonaisuus. MemoryLab vahvistaa Mikkeliin pitkäjänteisesti rakennettua, valtakunnallisesti ainutlaatuista arkistoinnin, digitoinnin ja tiedonhallinnan osaamiskeskittymää.

MemoryLabin myötä rakennetaan uusia toimitiloja ja hankitaan laitekantaa ja teknologiaa eli varustetaan dataperustaisen tiedon jalostamiseen erikoistunut tutkimusympäristö. Kyseessä on yli 7 miljoonan euron investointi. Sille haetaan EU-rahoitusta.

Mikkelissä on valtakunnallisesti merkittävä ja kansainvälisesti tunnettu osaamiskeskittymä

Käytännössä MemoryLab tukee myös työpaikkojen ja Kansallisarkiston massadigitoinnin volyymin kasvattamista Mikkelissä.

– Huippuluokan tutkimusympäristöt ovat omiaan vetämään puoleensa huippuosaamista, niin tutkijoita kuin yrityksiä. MemoryLabin tavoitteena on myös tukea uutta opiskelijayrittäjyyttä ja vauhdittaa startup-yritysten kasvua, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko kertoo.

Xamkissa on tarjolla kaksi alan koulusta: tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus sekä digitoinnin asiantuntijoille suunnattua täydennyskoulutusta. Memory Labin myötä myös uudet koulutusavaukset ovat mahdollisia.

– Nyt tehty avaus on erittäin tervetullut ja kaupunki kiittää ammattikorkeakoulua Memory Campus -kehittämisalustan kirittämisestä uudelle tasolle. Toteutuessaan Memory Lab edesauttaa merkittävästi alan toimijoita digitointiin ja datan hyödyntämiseen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa alueellemme, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen summaa.

– MemoryLabissa Kansallisarkiston konkreettiset tarpeet kohdistuvat digitointiprosessien kehittämiseen, automatisointiin, laadunvarmistukseen ja datan edelleen käytön parantamiseen. Massadigitointi tuottaa yhteiskunnalle välttämätöntä datapääomaa, jota Memory Lab jalostaa asiakastarpeiden pohjalta. Eli digitoinnissa syntyvän datan ympärille syntyy uutta liiketoimintaa, painottavat tutkimusjohtaja, dosentti Päivi Happonen ja tutkimuspäällikkö Tomi Ahoranta Suomen Kansallisarkistosta.

Yhteiskehittämistä tekoälyn avulla

MemoryLab tarjoaa innovatiivisen ympäristön, jossa voi hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia pitkäkestoisesti säilytettävän datan jalostamiseen ja kaupallisten palvelujen tuottamiseen uusille toimialoille. Toimitilaan on valmis muuttamaan esimerkiksi yritysten muistinhallintaan sähköisiä palveluita tuottava kasvuhakuinen Disec Oy.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Koivikko, 040 670 5509, jyrki.koivikko (at) xamk.fi
rehtori Heikki Saastamoinen, 050 312 5151, heikki.saastamoinen (at) xamk.fi

Mikkelin kaupunki
kaupunginjohtaja Timo Halonen, 040 557 8077, timo.halonen (at) mikkeli.fi
strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, 040 794 2093, aki.kauranen (at) mikkeli.fi

 

Yläkuva: Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen