Xamkissa data-analytiikkaa opiskelevan Emma Erviön (kesk.) mielestä Microsoftin Tekoälytaitajat-kurssi antoi hyvät valmiudet lähteä kehittämään omaa polkua tekoälyn parissa. Lehtorit Jarkko Ansamäki ja Katriina Vesala ovat tyytyväisiä, että myös Kymenlaaksosta löytyy toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet uudesta osaamisesta ja yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa.

 

Microsoft Oy käynnisti tammikuussa 2019 ensimmäisen Tekoälytaitajat-kurssin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa. Kurssin tavoitteena on saada uusia tekoälytaitajia työmarkkinoinnille ja Microsoftin kumppaniyrityksiin sekä pienentää samalla ICT-sektorin osaajapulaa.

Tekoälytaitajat-kurssi päättyi 24.4.2019 Kouvolassa järjestettyyn seminaariin, jossa opiskelijat esittelivät omia kokemuksiaan tekoälyopinnoista peilaten niitä yhteistyöyrityksen tarpeisiin. Paikan päällä opiskelijoita tapaamassa olivat Business Manager Mirja Hosionaho Saranen Oy:sta ja uuden kotkalaisen yhteistyökumppanin T-Base Oy:n toimitusjohtaja Johanna Eskola. Lisäksi seminaarissa nähtiin Microsoftin videotervehdys ja opiskelijat saivat todistukset suoritetusta opintojaksosta.

Opiskelijoiden saattaminen yhteen uusia osaajia tarvitsevien yritysten kanssa on tärkeä osa Microsoftin ja Xamkin yhteistyötä. Microsoftin apuna on useita kumppaniyrityksiä, jotka tarjoavat kurssin suorittaneille opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöprojekteja. Xamkin opiskelijat hyödynsivät myös omia työpaikkojaan kurssin suorittamisessa.

Kymenlaakson yrityksiä kiinnostaa yhteistyö opiskelijoiden kanssa

– Tekoälytaitajat-pilotti on tuonut näkyville monipuolisesti erilaisia yrityksiä, joiden toimintaan tekoäly liittyy. Pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten lisäksi myös Kymenlaaksosta löytyy toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet uudesta osaamisesta ja yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa. Tekoälyn hyödyntäminen on monipuolista ja Microsoftin tarjoamat oppimisympäristöt ja yritysverkostot hyödyttävät Xamkin opiskelijoita heidän työllistyessään tulevaisuudessa. Tekoäly liittyy monipuolisesti eri toimialoihin ja tällä opintojaksolla on voinut syventyä juuri omaa koulutusta tukevaan sisältöön, lehtori Katriina Vesala Xamkista summaa.

Tekoälytaitajat-kurssi perehdytti 23 opiskelijaa tekoälyn mahdollisuuksiin. Mukana olin data-analytiikan, kansainvälisen- ja digitaalisen liiketoiminnan, taloushallinnon sekä kyberturvallisuuden opiskelijoita. Jokainen opiskelija on voinut painottaa opintojen sisällössä omaa kiinnostustaan tai yrityksen työtehtävään tarvittavaa osaamista.

– Oli ilo huomata, että pilottikurssi kiinnosti isoa joukkoa hyvin eritaustaisia opiskelijoita. Tämä mielestäni osoittaa, että tekoälyn pariin voi päätyä hyvin monenlaisia polkuja pitkin. Toivottavasti nämä Kymenlaakson tuoreet tekoälypioneerit näyttävät muulle Suomelle suuntaa tekoälyn opiskelemisessa. Jäämme innolla seuraamaan, kuinka tuoreiden tekoälytaitajien ja mukana olevien kumppaniyritysten yhteistyö tästä syvenee, kertoo Microsoft Oy:n tekoälyohjelman projektipäällikkö Essi Marjamäki.

Opiskelijat haluavat oppia lisää tekoälystä

Kurssin tavoitteena oli, että kurssin suorittaneet opiskelijat innostuvat tekoälystä ja saavat siitä laajan yleiskuvan. He tutustuivat kurssin aikana mm. tekoälyn peruskäsitteisiin, data-analytiikkaan, big dataan, tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä sekä eettisiin kysymyksiin.

– Pidin tästä pääosin itseopiskeluna järjestetystä kurssista, koska sen kautta opiskelija joutuu itsenäisesti etsimään ratkaisuja ja opettelemaan ongelmien ratkaisua. Vaikka kyseessä olikin lyhyt kurssi, se antaa hyvät lähtökohdat opiskella tekoälyä lisää. Kurssista on ollut muissakin opinnoissa hyötyä. Esimerkiksi ohjelmointitaitoni on kehittynyt tekoälyn parissa. Tutustuin kurssin ansiosta uusiin ihmisiin ja mahdollisiin työpaikkoihin oman koululuokan ulkopuolella, mikä on erittäin hyvä juttu, kyberturvallisuutta Kotkassa opiskeleva Hassib Fowad Rezai kertoo.

Myös data-analytiikkaa Kouvolassa opiskelevan Emma Erviön mielestä kurssi antoi hyvät valmiudet lähteä kehittämään omaa polkua tekoälyn parissa.

– Opetusmateriaali oli laadukasta ja Tekoälytaitajat-kurssi yhdessä Xamkin ohjelmointi- ja robotiikkakurssien kanssa ovat varmasti työelämässä hyödyllinen ja arvostettu kokonaisuus. Jatkossa mukaan voisi olla jonkin verran myös yhdessä tekemistä, vaikkakin itseopiskelu verkossa antoi vapautta oman tekemisen aikatauluttamiseen.

Lisätietoja

Microsoft Oy
Essi Marjamäki, Suomen Tulevaisuus Nyt -ohjelman projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@microsoft.com, 050 468 8852

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
lehtori Jarkko Ansamäki, 044 702 8762
lehtori Katriina Vesala, 044 702 8290
etunimi.sukunimi@xamk.fi

opiskelija Emma Erviö, etunimi.sukunimi@edu.xamk.fi