Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu kokoaa hyvinvoinnin asiantuntijat yhteen valtakunnalliseen tapahtumaan. Työelämään keskittyvä hyvinvointifoorumi antaa eväitä työn tuunaamiseen, työn merkityksellisyyden löytämiseen ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen. Verkkofoorumi järjestetään tiistaista torstaihin 10.11.-12.11.2020.

Koronan myötä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Foorumissa työhyvinvointia tutkaillaan eri kanteilta. Joka päivälle on oma hyvinvointiin liittyvä teemansa. Tapahtuma on suunnattu työnantajille ja työntekijöille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työelämästä ja oman työnsä kehittämisestä sekä työn merkityksellisyydestä. 

Päätöspäivänä 12.11. kulttuurihyvinvoinnista kertoo muun muassa rap-artisti Paleface, Karri Miettinen, joka saapuu paikan päälle Mikkeliin Saimaa Stadiumille.

Foorumin ohjelma: https://www.xamk.fi/tapahtumat/hyvinvointifoorumi-xamk-2020-tyo-elama/

Työn tuunaaminen auttaa työntekijää jaksamaan

Tiistaina 10.11. puhutaan työn tuunaamisesta ja yksilöllisen vuorokausirytmin löytämisestä ja hyödyntämisestä työelämässä. Miten vuorokausirytmi vaikuttaa terveyteen?
Työterveyslaitoksen mukaan kaksi kolmesta työikäisestä elää epäsopivassa vuorokausirytmissä. Seminaarissa käydään läpi CARVE-hankkeen eri menetelmiä, joilla on muun muassa saatu vähennettyä mitattua stressiä ja siirrettyä unirytmiä keskimäärin 20 minuuttia päivässä. Päivän sisältö on englanniksi. 

Keynote-puheenvuorosta klo 12.00-13.30 vastaa Työterveyslaitoksen asiantuntija Telma Rivinoja aiheenaan työssä kukoistaminen ja oman työn hallinta tuunauksen avulla.

Mistä työn merkityksellisyys sote-alalla muodostuu? 

Työn merkityksellisyyden kokemus tulee olemaan tulevaisuuden menestystekijä sote-alalla. Keskiviikon 11.11. aikana kuullaan esimerkkejä muun muassa siitä, millaisin erilaisin keinoin voidaan vahvistaa työn merkityksellisyyttä.

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa kertoo, miten mennään kohti mielekkäämpää ja merkityksellisempää työelämää.
Päivän aikana myös etsitään ja löydetään uusia kumppaneita sekä mahdollisia asiakkaita ja laajennetaan verkostoja.

Kulttuurihyvinvointia Palefacesta karhunpeijaisiin

Taide ja kulttuuri tuottavat tutkitusti positiivisia sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia. Tässä poikkeuksellisessa ajassa taiteella ja kulttuurilla on merkittävä rooli sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä sekä yksinäisyyden ja stressin lievittämisessä.  

Torstaina 12.11. tutkimusprofessori emerita Marjatta Bardy puhuu taiteesta ja kulttuurista sosiaalisena ja henkisenä huoltona, mikä vaikuttaa paitsi yksilöiden, myös yhteiskunnan luovaan sopeutumiskykyyn. – Luova ajattelun leikki ja vapaana virtaava dialogi tekevät hyvää ja synnyttävät uutta, jolla voi putsata mieltä ja avata näköaloja. Arkisemmin sanottuna: taide voi toimia vähän niin kuin tiskiharja!, toteaa Bardy.

Kulttuurihyvinvoinnin apajille johdattelua jatkaa rap-artistina ja yhteiskunnallisena aktivistina tunnettu Paleface, Karri Miettinen, joka lähestyy kulttuuria ja taidetta ruohonjuuritason muutoksen näkökulmasta.  

Seminaari päätetään satoja vuosia sitten vietettyjen karhunpeijaisten hengessä eli luontoa, taidetta ja kulttuuria ihmetellen ja kunnioittaen. 

Yhteystiedot ja kontaktit haastateltaviin: 

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa ja artisti Paleface (Karri Miettinen) ovat haastateltavissa Saimaa Stadiumilla, Sahimaa 11.11. ja Paleface 12.11.
Muutokset ovat mahdollisia esiintyjien läsnäolon osalta.

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Seminaaripäivä 10.11.: Marko Tanskanen p. 040 645 9207, marko.tanskanen@xamk.fi

Seminaaripäivä 11.11.: Satu Pulkkinen p. 040 151 1635, satu.pulkkinen@xamk.fi

Seminaaripäivä 12.11.: Tuulevi Aschan p. 044 785 6432, tuulevi.aschan@xamk.fi 


Työ+Elämä -hyvinvointifoorumi toteutetaan osana kolmea Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hanketta, joita rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.   

Lisätietoa hankkeista:

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/carve-tyon-tuottavuuden-parantaminen-yksilolliseen-vuorokausirytmiin-ja-rauhoittumishetkiin-perustuvalla-tyon-tuunaamisella/ 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tukea-tuottavuuteen-sote-alan-yritykset-uudelle-aikaudelle-tutu/ 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/parasta-etela-savoon/