– Biojätteen lajittelun tehostamista testataan Peitsarin alueella Mikalo Oy:n kerrostaloissa Mikkelissä, kertoo kiinteistöpäällikkö Tommi Kuvaja Mikalo Oy:stä.

Asukkaille jaetaan yhdessä Metsäsairila Oy:n ja Mikalo Oy:n kanssa paperisia biojätepusseja, ohjeistetaan ja tiedotetaan asukkaille biojätteen erilliskeräyksestä ja sen tärkeydestä. Lajittelun tehostaminen on osa kansainvälistä CityLoops-hanketta, jota toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

– Alueelle tehtiin vuonna 2020 jätekoostumustutkimus, jossa selvisi, että sekajätteen joukossa on edelleen noin 35 prosenttia biojätettä, taustoittaa tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Kiertotalousasiantuntija Johanna Järvinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä kertoo, että tämä biojäte menee nyt sekajätteen joukkoon, kun siitä voitaisiin oikein lajiteltuna valmistaa liikennebiokaasua, kierrätyslannoitteita ja multaa.

– Peitsarin Mikalon asukkaille järjestettiin kesäkuussa asukastapahtuma, jossa jaettiin paperisia biojätepusseja ja haluttiin motivoida asukkaita lajittelemaan biojätteet oikeaan jäteastiaan, Metsäsairila Oy:n jäteneuvoja Anne Laitinen sanoo.

Paperinen biojätepussi on paras vaihtoehto biojätekeräyksessä, sillä ne soveltuvat paremmin biokaasulaitoksen prosessiin verrattuna biohajoaviin muovipusseihin. Ensimmäisen asukastapahtuman aikana lähes 50 alueen taloutta sai jo itselleen paperiset biojätepussit ja lajitteluastiat käyttöönsä. CityLoops-hanke järjestää asukastapahtuman uudelleen alueelle syksyllä 2021.

Mikkeli on mukana kansainvälisessä kaupunkien kiertotalouden haasteita ratkovassa CityLoops – Closing the loop for urban material flows -hankkeessa, johon osallistuu Mikkelin lisäksi kumppaneita seitsemästä EU-maasta. Mikkelissä toteutuksesta vastaavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Mikkelissä toteutetaan hankkeen puitteissa biojätteen kiertotaloutta edistäviä kokeiluja. Mikalo Oy osallistuu CityLoops-hankkeeseen kokeilukohteena. CityLoops-hanketta rahoittaa EU Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (Grant Agreement No. 821033).

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Hanne Soininen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
hanne.soininen@xamk.fi, puh. 0400-869952
www.xamk.fi/cityloops

Kiinteistöpäällikkö Tommi Kuvaja, Mikalo Oy
tommi.kuvaja@mikalo.fi, puh. 015 321 3535

Kiertotalousasiantuntija Johanna Järvinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
johanna.jarvinen@mikseimikkeli.fi, puh. 050 465 5320

 

Jäteneuvoja Anne Laitinen, Metsäsairila Oy

anne.laitinen@metsasairila.fi, puh. 044 722 2300