Tutkimuskeskus on saanut merkittävän rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoituksen myönsi Etelä-Savon maakuntaliitto. Keskuksen perustavat yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk), Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto.

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus vahvistaa Etelä-Savon maakunnan ja Suomen digitaalista kärkiosaamista. Tutkimuskeskus tuo yhteen Mikkelin ammattikorkeakoulun digitaalisen tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin asiantuntijaryhmän sekä Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen tutkimuksen professorin tutkimusryhmän. Tutkimuskeskuksessa työskentelee yhteensä seitsemän henkilöä molemmissa organisaatioissa.

Tavoitteena syvä osaaminen tiedon hallinnassa ja säilyttämisessä
Tutkimus- ja kehittämiskeskus syventää osaamista digitaalisessa tiedon hallinnassa ja säilyttämisessä. Toiminta keskittyy kahteen tutkimusalueeseen: 1) datasta tiedoksi ja tieto käyttöön sekä 2) digitaalisen säilyttämisen menetelmät ja välineet.

– Tiedon määrän valtava kasvu ja yhteiskunnan digitalisoituminen tekevät oleellisen tiedon seulomisen suurista tietomassoista entistä tärkeämmäksi. Tulemme kehittämään menetelmiä tiedon parempaan hallintaan, säilyttämiseen ja tehokkaampaan hyödyntämiseen, sähköisen arkistoinnin ja digipalveluiden tutkimusjohtaja Noora Talsi Mikkelin ammattikorkeakoulusta toteaa.

– Mikkeli on ottamassa keskeisiä askeleita kohti digitaalisten aineistojen hallinnan ja käytön johtavaa asemaa Suomessa. Toivon ja uskon, että tästä syntyy positiivista pioneerihenkeä ja yhteinen visio ekosysteemistä, jossa tutkimus, kaupunki ja yritykset toimivat yhdessä liittyen erilaisten datavirtojen hyötykäyttöön, digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori Mikko Tolonen Helsingin yliopiston Kansalliskirjastosta sanoo.

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusta ja kehittämistä
Tutkimus- ja kehittämiskeskus luo uusia ja yhteisiä innovaatioita. Tuotettava tieto hyödyttää osaavia ja erikoistuneita pienyrityksiä sekä muistiorganisaatioita, eli kirjastoja, arkistoja ja museoita.

Uusi tutkimuskeskus palvelee myös julkista sektoria ja järjestö- ja yhdistystoimintaa tuottamalla apuvälineitä sähköiseen tiedonhallintaan ja luotettavaan tiedon säilyttämiseen. Se edistää myös avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti digitaalisen tiedon avaamista, louhimista, saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia. Keskus on samalla tärkeä osa Suomessa nousevaa digitaalisten ihmistieteiden tutkimusta, jossa Kansalliskirjaston digitaalinen lehtikokoelma on merkittävä lähdeaineisto.

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen saama EAKR-rahoitus vuosille 2015–2017 on 752 764 euroa ja kokonaisbudjetti 1 254 607 euroa.

Taustoja toimijoista

Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on alueen osaamisen, kilpailukyvyn ja yritystoiminnan vahvistaminen. Mamk huomioi kaikessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa digitaalisen tiedon hallinnan mahdollisuudet yritystoiminnalle. Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus kiinnittyy Mamkin Sähköisen arkistoinnin ja digipalveluiden painoalalle. Tutkimuskeskus on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin yliopistokeskuksen yhteistyötä.

Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto, joka vastaa kansallisen julkaisuperintömme ja ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta. Lisäksi kirjasto toimii koko kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena. Digitointi mahdollistaa Kansalliskirjaston aineistojen ja kokoelmien tarjoamisen laajaan asiakaskäyttöön. Kirjasto on tähän mennessä tuottanut merkittävän digitoidun yhtenäisen lehtiaineiston yhteiskunnan käyttöön: yli yhdeksän miljoonaa sivua. Aineisto on käytössä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa.

Helsingin yliopistonnykykielten laitoksen ja digitointi- ja konservointikeskuksen digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri kehittää kulttuuriperintöaineistojen käytettävyyttä ja uudelleen käyttöä. Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella on pitkät perinteet luonnollisen kielen mallintamisessa ja käsittelemisessä koneellisesti, jolle etsitään uusia sovelluksia myös perustettavan keskuksen yhteydessä.

Lisätietoja

Noora Talsi, tutkimusjohtaja,
sähköinen arkistointi ja digipalvelut, Mikkelin ammattikorkeakoulu,
puh. 040 648 5020

Mikko Tolonen, digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori
Helsingin yliopiston nykykielten laitos ja Kansalliskirjasto
puh. 044 3416965
Majlis Bremer-Laamanen, johtaja, Kansalliskirjasto, Digitointi- ja konservointikeskus
puh. 050 305 5265

Minna Kaukonen, suunnittelupäällikkö, Kansalliskirjasto, Digitointi- ja konservointikeskus
puh. 050 4155 450