Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Andritz Oy ovat sopineet merkittävästä yhteistyöstä biotuotetekniikan insinöörikoulutuksen vahvistamiseksi Savonlinnassa. Andritz lahjoitti 100 000 euroa Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle Savonlinnan Kuitulaboratorion insinööriopetuksen kehittämiseen yhteistyösopimuksella, jonka osapuolet allekirjoittivat 15.11.2016.

Yhteistyösopimus vahvistaa biotuotetekniikan insinöörikoulutuksen oppimisympäristöjä ja työelämälähtöistä yhteistyötä. Andritz osoittaa insinööriopiskelijoille vuosittain myös useita oman teollisuudenalan kehitysprojekteja osana työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä.

– Olemme alan johtava teknologia- ja palvelutoimittaja maailmassa ja on tärkeää varmistaa tulevaisuuden insinööriosaamisen kasvu Suomessa, toimitusjohtaja Kari Tuominen Andritz Oy:stä sanoo.

Savonlinnan Kuitulaboratorio on tehnyt yli 10 vuoden ajan kemiallisen metsäteollisuuden prosessikehityksen tutkimus- ja kehitystyötä Andritzin kanssa. Sopimus vahvistaa biotuotetekniikan insinöörien koulutusta ja yritysyhteistyötä.

– Yhteistyösopimus on erittäin tärkeä elinkeinoelämän panostus Savonlinnan biotuotetekniikan insinöörikoulutuksen ja siihen kytkeytyvän innovaatiotoiminnan voimistamiseen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko toteaa.

Yritysyhteistyö vahvistaa biotuotetekniikan keskuksen käynnistymistä

Mikkelin ammattikorkeakoululla on parhaillaan käynnissä Savonlinnassa Kuitu 3 -investointihanke, joka vahvistaa erityisesti mikrokiteisen selluloosan ja kuitutekniikoiden tutkimus- ja kehitystoiminnan ympäristöä. Kuitu 3 -investointi on lähes neljä miljoonaa euroa ja se valmistuu Savonlinnan Teknologiapuistoon maaliskuussa 2018.

– Investointi on osa pitkän aikavälin suunnitelmaa toteuttaa Savonlinnaan kansainvälisesti vetovoimainen biotuotetekniikan keskus. Tavoitteena on toteuttaa keskus vahvassa yhteistyössä teollisuuden kanssa, ja toteutunut sopimus tukee osaltaan tätä tavoitetta, johon odotetaan myös valtion tukea, Koivikko sanoo.

Korkeakoulun ja Andritz Oy:n välinen sopimus on voimassa kolme lukuvuotta.

Lisätiedot

Jyrki Koivikko, hallituksen puheenjohtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, p. 040 670 5509

Kari Tuominen, toimitusjohtaja, Andritz Oy, p. 040 860 5186