Mikkelin ammattikorkeakoulussa (Mamk) on kehitetty uusi entistä ympäristöystävällisempi menetelmä hiilidioksidin talteenottoon. Se erottaa hiilidioksidin savukaasuista veden avulla, jolloin ympäristölle haitallisia kemikaaleja ei tarvitse käyttää. Vesiabsorption avulla hiilidioksidi voidaan erottaa ja ottaa talteen esimerkiksi teollisuuden savu- tai prosessikaasuista.

Patentoidun keksinnön tuottaneen kehittämisprojektin tutkimuspäällikkönä toimi tekniikan tohtori Hannu Kuopanportti ja tutkijana diplomi-insinööri Teijo Linnanen. Kehitystyössä ovat ammattikorkeakoulun tutkijoiden lisäksi olleet mukana Control Express Finland Oy, Mekateam Oy ja Wetend Technologies Oy.

– Tulos syntyi lopulta vuoden miettimisen ja testauksen tuloksena. Sekä laskelmat että sellutehdasympäristössä tehdyt kokeet osoittavat, että hiilidioksidia saadaan menetelmällä tehokkaasti talteen. Vaikka vesiabsorptio-menetelmä vaatii suurten vesimäärien liikuttelua, siinä kierrätetään samaa vettä, Kuitulaboratorion tutkija Teijo Linnanen kertoo.

Maailmalla hiilidioksidin talteenotossa käytetään laajalti amiinimenetelmää, johon liittyy kemikaalien vuoksi ympäristö- ja terveysriskejä. Sen sijaan veden käyttöön perustuva talteenotto on kemikaaliton ja sen vuoksi ympäristöystävällinen. Eri prosessivaiheissa hyödynnetään ainoastaan paineen, lämpötilan sekä nesteen ja kaasun virtausnopeuksien muutoksia.

Teollisuuden tuottaman hiilidioksidin talteenoton tehostaminen on mitä keskeisin ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta.

– Uskommekin, että uuteen menetelmään perustuvalla teknologialla on kysyntää ja se voi luoda uusia työpaikkoja maakuntaan, vararehtori, kehitysjohtaja Kalevi Niemi Mamkista toteaa.

– Nyt innovaatiota pitää vain pystyä viemään määrätietoisesti eteenpäin lisätestauksilla yhdessä teollisuuden kanssa, Niemi lisää.

Loppukesästä odotetaan aiheeseen liittyvää VTT:n raporttia, jossa esitellään mm. savukaasupesurista tehtyjä laskelmia.

– Syksyllä on tarkoituksena seuraavan kerran erottaa menetelmällä hiilidioksidia kasvihuoneen vieressä olevan voimalaitoksen savukaasusta. Näissä pilot-kokeissa keskitytään savukaasusta erotetun hiilidioksidin puhtauteen ajatellen sen jatkokäyttöä kasvihuoneessa. Kokeiden aikana on tarkoituksena mittauksin selvittää mm. erotetussa hiilidioksidikaasussa olevien kasveille haitallisien hiilivetyjen sekä rikin ja typen oksidien pitoisuudet. Lähtöarviona kokeisiin kuitenkin voidaan pitää sitä, että näin erotettu hiilidioksidirikas kaasu sisältäisi näitä haitallisia kaasuja hyvin vähän jos olenkaan, ja näin ollen sitä voisi hyödyntää suoraan kasvihuoneessa, kertoo Teijo Linnanen.

Kuitulaboratorio on Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnassa sijaitseva noin kahdenkymmenen tutkijan muodostama yksikkö, jota parhaillaan laajennetaan Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämällä EU-rahoituksella.

Lisätietoja

vararehtori, kehitysjohtaja Kalevi Niemi, Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. + 358 40 569 8901