Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja rakentamisen asiantuntijat hakevat näkemyksiä puun ja betonin yhdistämisestä Mikkelin eteläisen aluekoulun rakentamisessa. Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Urpolaan rakennettava Mikkelin eteläinen aluekoulu tulee olemaan puukoulu, joka toteutetaan hybridikonseptina – puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen.

Selvitystyössä hybridirakentamisen vaihtoehtoja arvioidaan rakennesuunnittelun sekä arkkitehtuurin näkökulmista. Tavoitteena on löytää toteutukseen soveltuvia ratkaisumalleja, jotka toteuttavat kaupunginvaltuuston tahtotilaa hybridirakenteisesta puukoulusta.

Puurakentamisella edistetään viihtyisyyttä sekä ilmastotavoitteita

Mikkelin uusien aluekoulujen suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on turvalliset ja viihtyisät oppimisympäristöt, joissa puumateriaaleja hyödynnetään laajasti. Sisätiloissa puumateriaalien käytön tavoitteena on erityisesti viihtyisyyden paraneminen. Puun käyttö rakenteissa taas edistää rakentamisen vähähiilisyystavoitteita. Rakentamisen materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen. Puuraaka-aineen tuotannossa ei synny hiilipäästöjä ja puurakenteisiin sitoutunut hiili pysyy poissa ilmakehästä ainakin rakennuksen elinkaaren ajan.

Betoni täydentää puun ominaisuuksia

Oppimisympäristöissä erityisen tärkeä rooli on toimivalla akustiikalla. Puu pehmentää ääntä ja vähentää kaikua, mutta toisaalta puurakenteet johtavat hyvin ääntä ja rakenteen äänieristävyys on heikko.

– Puurakenteissa äänieristävyyttä ja akustiikkaa on kehitetty puun ja betonin yhteisrakenteilla, joissa massiivinen betoni eristää ja puu pehmentää ääntä. Lopputuloksena on hyvä esimerkki puun ja betonin ominaisuuksien hyödyntämisestä, toteaa selvitystyötä koordinoiva Matti Kilpiäinen Xamkista.

Selvitystyössä hyödynnetään puu- ja hybridirakentamisen asiantuntijoita

Hybridirakenteen konseptisuunnittelun asiantuntijoiksi on valittu Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n ja Idea Structura Oy:n muodostama työyhteenliittymä. Studio Puisto Arkkitehdit on viiden arkkitehdin perustama kestävään arkkitehtuuriin erikoistunut arkkitehtitoimisto.

Studio Puisto Arkkitehdit valikoitui mukaan Mikkelin hybridikoulun kehittämiseen erityisesti puuarkkitehtuuriin ja konseptisuunnitteluun liittyvän osaamisen ja näyttöjen perusteella. Studio Puisto Arkkitehtien osakas Mikko Jakonen näkee projektissa erityisiä mahdollisuuksia: 

– Uuden koulun konseptisuunnittelu ja uudenlaisen puurakentamisen kehittäminen on meille erittäin innostava ja haastava mahdollisuus. Kaikki mahdolliset keinot puun käytön lisäämiseksi rakentamisessa ylipäätään on syytä hyödyntää, ja hybridirakenteiden kaltainen ajattelu auttaa avaamaan uusia mahdollisuuksia tällä saralla. Hienoa, että Mikkelissä on ymmärretty konseptisuunnittelun mahdollisuudet uudenlaisten oppimisympäristöjen ja puurakenteiden kehittämisessä – ja mainiota että voimme olla kehittämisessä mukana.

Idea Structura Oy edustaa kokemuksellaan monipuolista rakenteiden osaamista. Yli 50 henkilön insinööritoimisto on erikoistunut vaativien puurakennusten rakennesuunnitteluun.

Mikkelin eteläisen aluekoulun hybridikonseptin selvitystyö toteutetaan kesän aikana ja raportti luovutetaan kaupungin edustajille elokuun lopussa. Ympäristöministeriö myönsi puurakentamisen toimenpideohjelmasta hybridikonseptin selvitystyöhön 16 000 euron avustuksen, lisäksi selvitystä rahoittavat Mikkelin kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot:

Matti Kilpiäinen
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 050 3417679,
matti.kilpiäinen@xamk.fi