Mikkelissä järjestetään 28. toukokuuta eli selkokielen päivänä Selkosuomi-tapahtuma pääkirjastolla. Siellä jaetaan ajankohtaista tietoa selkokielisyydestä, vinkkejä sen hyödyntämiseen sekä kirjoista ja muista materiaaleista. Lisäksi tapahtumassa kerrotaan selkolukupiiristä, joka alkaa ensi syksynä.

Selkokouluttaja ja kääntäjä Riikka-Liisa Tuohimetsä kertoo selkokielisyydestä ja sen hyödyntämisestä.  Tapahtumassa on esittelypiste, jossa esillä selkokirjoja ja muita selkomateriaaleja. Mukana on myös Avain,- Pieni Karhu ja Reuna-kustantamot sekä kirja-arvonta osallistujien kesken.

Selkokieli on helppoa suomen kieltä. Se sopii ihmisille, joille yleiskieli on liian vaikeaa. Selkokielestä hyötyvät esimerkiksi maahan muuttaneet ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heidän parissaan työskentelevät. Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa yli kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä ja sen tarve on kasvanut viime vuosina, koska väestön ikääntymisen myötä muistisairaudet lisääntyvät, maahanmuuttajia on enemmän kuin aiemmin ja heikkoja lukijoita on enemmän kuin aiemmin, esimerkiksi nuorten lukutaito on heikentynyt.

 

Selkosuomi-tapahtuma on Mikkelin pääkirjaston alakerrassa 28.5. kello 13.00–17. 00.

Tietoiskut selkokirjoista pidetään kello 13.00, 15.00 ja 16.30. Tapahtuma on maksuton eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Tapahtuman järjestävät Mikkelin kaupungin pääkirjasto sekä ja Helper – kestäviä työllistymispolkuja maahanmuuttaneille -hanke, jota hallinnoi Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+). Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Johanna Pirinen, Helper  – kestäviä työllistymispolkuja maahanmuuttaneille –hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia – Nuorisoalantutkimus- ja kehittämisyksikkö, p. 050 526 2582, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Kirjan kansikuva.
Lääkäri Atte – Selviytymisopas elämään on selkokouluttaja ja kääntäjä Riikka-Liisa Tuohimetsän tuorein selkokielelle mukauttama teos.