Kymenlaakson alueen matkailu- ja palveluyritysten digitaalinen osaaminen ja saavutettavuus verkossa ovat saaneet uuden merkityksen koronaviruksen myötä. Yritysten on ollut pakko ottaa reilujakin digiharppauksia pysyäkseen kilpailussa mukana ja mahdollistaakseen oman liiketoiminnan jatkumisen uudessa arjessa.  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittämä DigiLearn-oppimisympäristö verkossa tarjoaa yrittäjille käytännön apuja ja koulutusta digitaalisuuden haltuunottoon. Oppia on tarjolla muun muassa hakukoneoptimoinnista, analytiikasta ja vaikuttajamarkkinoinnista.

DigiLearn tarjoaa yrityksille apua niiden tarpeisiin vastaten

DigiLearn-oppimisympäristö on yrityksille ilmainen. Toiveena on, että yritykset täyttävät lähtötasokyselyn ennen työkalujen käyttöönottoa.
Kysely yrityksille löytyy linkistä:
bit.ly/digikartoitus2020. Kyselyyn vastaaja saa lopuksi sähköpostiinsa tiedot DigiLearniin liittymisestä.

– Kuka tahansa voi saada DigiLearnin käyttöönsä. Toivomme myös vastaamista lähtötasokyselyyn, jonka lanseerasimme syksyllä 2019. Näin saamme dataa DigiLearnin kehittämiseen jatkossa, toteaa Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeen projektipäällikkö Marianne Mokkala-Räty Kouvola Innovation Oy:stä.

DigiLearn-alustan sisällöt perustuvat tämän kyselyn tuloksiin eli teemoihin, jotka yritykset kokivat merkittäviksi, mutta joihin ei välttämättä osattu tarttua tai joiden osaaminen koettiin puutteelliseksi.

Tukea vuoden 2020 loppuun saakka

Yrittäjät saavat myös toivoa uusia teemoja DigiLearniin. – Tarjoamme parhaamme mukaan kokonaisuuksia, joista on hyötyä. Tarvittaessa meiltä saa myös henkilökohtaista tukea, mikäli jokin asia ei aukea, kertoo projektipäällikkö Erika Vanhala Xamkista.

Syksyllä 2020 DigiLearn avataan myös valtakunnalliseen käyttöön, jolloin tavoitteena on saada myös kansallista vertailutietoa tutkimukseen.

–  DigiLearn-oppimisalusta on avoinna vuoden 2020 loppuun, joten nyt jos koskaan kannattaa hyödyntää maksutonta alustaa. Harvoin on tarjolla vastaavanlaista koontia ”saman katon alta” ja samanlaisella ketteryydellä, iloitsee projektipäällikkö Satu Soini Cursor Oy:stä.

Asiakastiedon kerääminen vähäistä yrityksillä

Alkutasokyselyyn on vastannut 60 yritystä Kymenlaaksosta. Tulosten perusteella muun muassa toiminnan tuloksellisuuden seurantaa voisi kehittää. Lähes 40 % vastaajista ilmoitti, ettei kerää mitään tietoa asiakkaista. Asiakkaista kerätyt tiedot puolestaan olivat pääasiallisesti määrään liittyvää tietoa kokemuksellisuuden sijasta. Melkein 80 % vastaajista ei tiennyt, mitä asiakkaat ajattelevat heidän panostuksestaan ja toiminnastaan verkossa.

Yleisesti ottaenkin analytiikka oli haaste, koska vain yksi neljäsosa seurasi mitään digitoimintojaan.

Digitaalisuudessa vielä kehitettävää

Digitaalisuus on nykyaikana osa arkipäivää ja sen merkitys kasvaa koko ajan entisestään, erityisesti matkailussa. Asiakasta tulee kyetä tukemaan hänen ostopolkunsa jokaisessa vaiheessa ja tunnistaa ne kosketuspisteet, joissa asiakkaaseen ollaan yhteydessä. Teknologioilla voidaan yksinkertaistaa tätä polkua ja vaikuttaa asiakkaan kokemuksen muodostumiseen.

Osaamistasoa tulee siis kehittää niin, että digitaalisuutta voidaan hyödyntää liiketoiminnan tavoitteiden toteuttamisessa ja myynnin prosessien yksinkertaistamisessa.

Kyselyssä suurimmiksi esteiksi digitaalisuuden kehittämiselle koettiin aika ja osaaminen. Apua toivottiin erityisesti verkkokauppaan, verkkosivustoihin, sisältöön ja markkinointiin liittyvissä asioissa. Resurssipulaan vaikuttanee myös se tutkimuksessa ilmennyt seikka, että sisältöä tuotetaan itse sen sijaan, että kannustettaisiin asiakkaita toimimaan yrityksen markkinoijina verkossa. Näin ollen yritysten sisältökin oli pitkälti yksipuolista tiedottamista asiakkaiden aktivoinnin sijaan.

Näihin ja moniin muihin haasteisiin pyritään DigiLearnin materiaaleissa antamaan opastusta ja neuvoja.


Lisätiedot:

Johanna Heinonen, tutkimuspäällikkö, Xamk, johanna.heinonen@xamk.fi, 044 702 8326

Marianne Mokkala-Räty, projektipäällikkö, Kouvola Innovation Oy, marianne.mokkala-raty@kinno.fi, 020 615 5894

Satu Soini, projektipäällikkö, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, satu.soini@cursor.fi, 040 190 2513