AR (= Augmented Reality), eli lisätty todellisuus on käyttäjän omalla puhelimella koettava kokemus. Lisätyssä todellisuudessa oman puhelimen ruudulle ilmestyy digitaalisia elementtejä, jotka näyttävät puhelimen ruudulla sulautuvan fyysiseen ympäristöön saumattomasti.

Mustilan WebAR -kokemus käyttää katsojan puhelimen kameraa ja nettiselainta kokemuksen luomiseen. Kokemus avautuu QR-koodista, joka vie katsojan WebAR-nettisivulle. Nettisivu avaa puhelimen kameran näyttämään kuvaa henkilön omasta ympäristöstä. Ruudun näkymään ilmestyy digitaalisia elementtejä, eli lisättyä todellisuutta.

Kokemusten talo on kesän 2022 aikana toteuttanut kolme lisätyn todellisuuden sisältöä Mustilaan. Puun aika pohtii ihmisen aikakäsitystä suhteessa puun ikään, Syötävä metsä vie meidät muistelemaan lapsuuden leikkejä ja Soiva puu etsii tasapainoa puiden ja puusta rakennettujen soittimien välille.

Kutsumme mukaan testaajia tutustumaan AR-kokemuksiin. Testauksesta kerätään palautetta, jota voimme hyödyntää hankkeessa mukana olevien yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta AR-sisältöjen käyttämisestä. Asiakkaan näkökulma ja palaute on tärkeää saada esiin kehittämistyön eri vaiheissa ja mahdollisimman varhain, jotta kehitettävää palvelua osattaisiin viedä oikeaan suuntaan.

Testaukset toteutetaan to 29.9. klo 13-14:30 ja 15-16:30 Mustila Arboretumin ympäristössä ulkoillen.
Ilmoittaudu mukaan jompaankumpaan ajankohtaan ti 27.9. aikana.

Klikkaa tästä ilmoittautumislomakkeelle!

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa lähempänä testauspäivää.

Osallistuminen on maksutonta ja testauspäivän aikana osallistujalla on vapaa pääsy Mustila Arboretumiin.

Lisätietoja testauksesta ja aikatauluista:
Tiina Savallampi, projektipäällikkö, tiina.savallampi@xamk.fi,
puh. 044 702 8960

Lisätietoja AR-kokemusten sisällöistä ja toteutuksesta:
Carine Fabritius, TKI-asiantuntija, carine.fabritius@xamk.fi

 

Kokemusten talo on neljän ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jossa muun muassa tutkitaan tilakokemusta, kehitetään uusia kulttuurikokemuksia ja elämyksellisiä tiloja sekä yhdistetään fyysinen ja virtuaalinen tila erilaisten digitaalisen taiteen ja pelikokeilujen avulla. Lisäksi hankkeessa selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvuhaasteita pandemian asettamissa rajoissa nyt ja sen jälkeen etenkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen sekä luovien alojen yrityksissä ja organisaatioissa.
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Haaga-Helia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Turun ammattikorkeakoulu.

http://www.kokemustentalo.fi