Xamk Oy:n hallitus keskusteli kokouksessaan tiistaina 23.8.2016 vuoden 2017 rahoitustason laskemisesta aiheutuvista sopeuttamistoimenpiteistä. Taloutta on jo sopeutettu koko konsernissa – Kyamk Oy, Mamk Oy ja Xamk Oy – useana vuonna vuodesta 2013 lähtien. Fuusiossa syntyvän Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun säästötarpeeksi on arvioitu noin 3 miljoonaa euroa. Lisäsäästöt johtuvat koko korkeakoulusektoriin kohdistuvista valtion rahoituksen leikkauksista. Talouden tasapainottamiseksi käynnistetään koko konsernissa välittömästi suunnittelu hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallisen johdolla.

Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) otetaan käyttöön lukuvuosimaksut, jotka koskevat 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittavia EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Lukuvuosimaksuina peritään AMK-tutkinnoista 6000 euroa, ylemmistä AMK-tutkinnoista 7000 euroa ja kaksoistutkinnoista 1500 euroa. Xamk ottaa käyttöön myös ammattikorkeakoululain edellyttämän apurahajärjestelmän, jossa 55 opintopistettä lukuvuodessa suorittaneille palautetaan peritystä lukuvuosimaksusta 50 %. Palautus suoritetaan vuosittain edellisen vuoden suoritusten perusteella.

Xamk Oy:lle uusi hallitus 1.1.2017 alkaen

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen nimeämään fuusiossa syntyvän Xamkin hallituksen. Uusi hallitus nimetään, koska osakassopimuksessa on näin sovittu. Uuteen hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä: Savonlinnan kaupunki nimittää yhden, Kotkan kaksi, Kouvolan kaupunki yhden ja Mikkelin kaupunki kaksi jäsentä. Tämän lisäksi Xamkin henkilöstö valitsee yhden ja opiskelijat yhden edustajan.

Yhtiökokouksen nimeämä uusi hallitus toimii vuoden 2017 alusta 2017 kuntavaaleihin saakka. Vuoden vaihteessa aloittavan hallituksen puheenjohtajana toimii Etelä-Savon valitsema puheenjohtaja. Puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat ensin neljän vuoden ja jatkossa kahden vuoden jaksoissa niin, että Kymenlaakson edustajat valitsevat ensimmäisen kauden jälkeen uuden puheenjohtajan. Hallitusten jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

Savonlinnan kompensaatiopaketin neuvottelut jatkuvat

Hallitus keskusteli Savonlinnan OKL:n lakkautumisesta johtuvista kompensaatioista ja niihin liittyvistä neuvotteluista. Varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko ja Xamk Oy:n kehitysjohtaja Kalevi Niemi ovat neuvotelleet kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien kanssa ja neuvotteluja on jatkettu loppukesästä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Mamk Oy:n hallitus on päättänyt elokuun kokouksessa kompensaatiopaketin linjauksista. Xamk Oy:n hallitus yhtyy Mamk Oy:n tekemiin linjauksiin.

Xamkin hallitus päätti esittää, että Savonlinnan kompensaatioryhmä kutsuisi Koivikon ja Niemen kuultavaksi niistä asioista, jotka koskevat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua.

 

Lisätietoja:

Jussi Lehtinen

Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Puh. 0400 644 206

 

Jyrki Koivikko

Xamk Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 0400 143 661