Sotatila Ukrainassa on järkyttänyt eurooppalaisia nuoriso- ja sosiaalialan toimijoita syvästi. Organisaatioissa mietitään, miten ukrainalaisia voitaisiin auttaa sekä kotimaassaan ja että maissa, joihin sotaa pakenevat ihmiset asettuvat. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia järjestää kansainvälisten nuorisoalan kumppaneiden kanssa seminaarin, jossa projektitulosten lisäksi keskustellaan vastaanottokeskuksissa tehtävästä työstä ja kansalaisten omasta aloitteellisuudesta ukrainalaisten auttamiseksi.

Mukana keskustelussa Mariusz Granosik Lodzin yliopistosta, Otto Leppä Mikkelin vastaanottokeskuksesta sekä järjestötoimijoita, korkeakouluopiskelijoita ja opettajia Walesista, Itävallasta, Puolasta ja Suomesta.

Keskustelutilaisuus on osa Mikkelissä Mikpolissa 12.4.2022 järjestettävää POWER-seminaaria, missä esitellään voimaannuttavia nuorisoalan työskentelytapoja Euroopasta. Seminaari alkaa klo 12.00 ja keskustelutilaisuus klo 13.00.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 6.4.2022 mennessä https://www.xamk.fi/tapahtumat/power-seminar/

Lisätietoja antaa myös projektipäällikkö Marita Mattila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, 050 312 5094, marita.mattila(at)xamk.fi

 

Seminaari ja keskustelutilaisuus järjestetään osana Empowering Youth – Successful youth work practices in Europe (EMPYRE) -hanketta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hallinnoimaa hanketta toteuttavat myös University of Lodz, Centrum Zajec Pozaszkolnych Nr 1 w Lodzi, University of Bangor, Gisda cyf, Applied University of Upper Austria Linz ja Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna. Hanketta rahoittaa Opetushallitus Erasmus+ Youth in Action -ohjelmasta.