Tammikuussa 2018 eri puolilla Suomea alkaa monialainen Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op). Ensimmäistä kertaa järjestettävän koulutuksen hakuaika on 25.9.–20.10.2017.  Xamk on mukana koulutuksessa osatoteuttajana.   

Mistä on kyse?

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus vaikuttavat nykyajan työyhteisöjen arkeen. Työelämän monikielisyys ja -kulttuurisuus on yleistynyt, ja esimiehiltä ja työntekijöiltä vaaditaan uusia taitoja toimia aiempaa monimuotoisemmissa työyhteisöissä.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta sekä monikielisyydestä.

Koulutus antaa valmiuksia monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana. Opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on monialainen. Siihen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä.

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilla julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla.

Koulutuspaikkakunnat

Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä: toteutuksessa ovat mukana Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä seuraavat ammattikorkeakoulut: Diak, Turun AMK, TAMK ja XAMK. Koulutusta koordinoivat Turun yliopisto ja Diak.

Vertaisoppimisryhmät muodostetaan opiskelijoista hakijoiden mukaan. Lähtökohtana on, että vertaisoppimisryhmät voidaan muodostaa Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Kuopioon tai Joensuuhun.

Lähijaksot toteutuvat eri paikkakunnilla samanaikaisesti siten, että niissä hyödynnetään etäyhteyksiä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 3 200 €. Summa laskutetaan kolmessa erässä. Tiedustele rahoitusmahdollisuuksia työnantajaltasi!

Hakeminen ja aikataulu

Hakuaika on 25.9.–15.11.2017. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat koulutukseen Diakin kautta ja yliopistotutkinnon suorittaneet Turun yliopiston kautta.

Koulutus alkaa tammikuussa 2018 ja kestää kaksi vuotta.

Lisätietoja

Lisätiedot, lähiopetuksen ajankohdat ja hakulomake Turun yliopiston ja Diakin verkkosivuilla (hakulomake lisätään sivuille syyskuussa):
http://www.utu.fi/fi/sivustot/monierko/Sivut/home.aspx
http://www.diak.fi/tyoelama/Koulutukset/Sivut/erikoistumiskoulutukset.aspx

Koulutuksen esite pdf-muodossa

Monikulttuurisuus_esite_20171011