Vuodesta 2017 alkaen opiskelijoille on jaettu tukea Otsakorven säätiön hankerahoituksen ja Xamkin osarahoituksen tuella. Vastikään tukirahasto otti seuraavan askeleensa Xamkin hallituksen kokouksessa 22.11.2022, jossa päätettiin perustaa virallisesti opiskelijayrittäjyyden vapaa rahasto nimeltä Xamk Startup Fund. Pysyvän rahaston perustaminen toteuttaa Xamkin strategiaa tukea entistä vahvemmin opiskelijoiden yrittäjyyspolkua ja liiketoimintaa.

Xamk Startup Fund -tukirahastoon siirretään yhtiön osinkotuottoja vastaava määrä yhtiön varoja, kuitenkin enintään 20 000 euroa vuodessa. Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre päättää rahaston varojen myöntämisestä opiskelijayrittäjyyden tukemiseen hakemusten perusteella.

– Startup Fund -tukirahoituksen avulla olemme pystyneet konkreettisesti tukemaan monia opiskelijoita heidän yrittäjyyspolullaan ammattikorkeakoulun toiminta-alueella Kymenlaaksossa sekä Etelä-Savossa. Xamkin pysyvän rahaston perustaminen tukee hienolla tavalla Xamkin tahtotilaa buustata opiskelijayrittäjyyttä ja esivaiheen yritystoimintaa, kertoo Xentren kehityspäällikkö Minna Lehesvuori.

Tukea myönnetään 250–1 000 euron kerta-avustuksina hakemusta kohden. Halutessaan myös yksityiset rahoittajat sekä yritykset voivat kohdentaa tukensa startupeille ja opiskelijatiimeille lupaavien ideoiden kehittämiseen. Hakuajat Xamk Startup Fund -tukirahalle järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, ja tämän ohessa Xentre tarjoaa myös opiskelijayrittäjyyden neuvontaa sekä ohjausta.

Näin rahasto toimii

Rahastolle on asetettu myös tietyt kriteerit: Hakijoiksi hyväksytään sekä yksittäiset opiskelijat että tiimit, joilla on kytkös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Hakemusten toivotaan olevan selkeitä sekä oikein täytettyjä, joissa kuvataan, miten tukea aiotaan käyttää. Liikeideoiden tulisi myös olla uusia ja mielenkiintoisia, joissa piilee liiketoiminnallinen potentiaali. Hakemuksesta on myös käytävä ilmi, että yksittäinen hakija tai tiimi on sitoutunut kehittämään ideaa.

Aiemmat vuodet ovat todistaneet, kuinka eri alojen opiskelijat ovat alkaneet kiinnostua yhä enemmän yrittäjyydestä. Eritoten sote-alan osaajat ovat nousseet pelialan rinnalle Xamk Startup Fund -tuen hakijoiden joukossa. Hakijamäärät ovat olleet kasvussa ja toiveena on jatkossa levittää yhä vahvemmin tietoisuutta tukirahastosta kaikille koulutusalojen opiskelijolle.

 

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Minna Lehesvuori
Kehityspäällikkö, Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden yksikkö
044 702 8512, etunimi.sukunimi@xamk.fi