Ammattikorkeakoulujen talousmatematiikan ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opettajat kokoontuvat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampukselle 16.–17.5.2019. Seminaarissa käsitellään opetettaviin aineisiin ja opettajantyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita.

– Suurimmaksi huolenaiheeksi on noussut opiskelijoiden heikentyneet perustaidot matematiikassa. Muita teemoja ovat muun muassa matematiikan ja tilastotieteen opintojaksojen sisältöjen yrityslähtöisyys, lähiopetuksen ja verkko-opetuksen välinen suhde. Myös opinnäytetöiden laatuasiat otetaan esille, tapahtuman ideoinut lehtori Tommi Salmela Xamkin Kouvolan liiketalouden yksiköstä kertoo.

Tapaamiselle on myös sosiaalista tilausta, sillä edellinen kokoontuminen oli vuonna 2003. Alan opettajat kokevat verkostoitumisen ja kokemusten vaihtamisen tärkeäksi. Tarkoituksena on, että tapahtuma järjestettäisiin tulevaisuudessa säännöllisesti, vuoden tai kahden välein.

 

Kuvassa seminaarin osallistujat ryhmäkuvassa Kouvolan kampuksella 16.5.2019, Tommi Salmela keskellä takana.

 

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakokulu
Liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola
lehtori Tommi Salmela
044 367 2888, tommi.salmela (at) xamk.fi