William ja Ester Otsakorven Säätiö on myöntänyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle 250 000 euron apurahan uuden, kasvispohjaiseen elintarviketekniikkaan keskittyvän insinöörikoulutuksen käynnistämiseen. Rahoitus jakautuu viiden vuoden ajalle.

Otsakorven Säätiö myöntää vuosina 2022–2023 apurahoja toiminta-alueensa oppilaitoksille kehittämishankkeisiin, jotka liittyvät työelämäyhteistyöhön, työllistymisen edistämiseen, kansainvälistymiseen ja myös uusien koulutusten käynnistämiseen.

– Idea uudesta elintarviketekniikan koulutuksesta on työelämälähtöinen ja Xamk on kehittänyt sitä yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus tuottaa toiminta-alueellemme uudenlaista osaamista ja hyvinvointia, mikä vastaa hyvin säätiömme tavoitteita, Otsakorven säätiön toiminnanjohtaja Mari Kurkan taustoittaa rahoituspäätöstä.

Uuden koulutuksen taustalla on tulevaisuuden ennakointi. Kuluttajien tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ovat johtaneet ruokavaliomuutoksiin, jotka ovat lisänneet kasviperäisten elintarvikkeiden kulutusta. Alan yritykset ja muut toimijat puolestaan tarvitsevat lisää alan osaajia esimerkiksi prosessinohjaukseen, tuotannonsuunnitteluun, tuotekehitykseen, pakkaamiseen ja laadunhallintaan.

– Xamkin koulutus vastaa ennakoiden työelämän tarpeisiin: se on opetussisällöiltään ainutlaatuinen, eikä vastaavaa koulutusta järjestetä muualla Suomessa. Uudenalainen osaaminen vahvistaa menestymisen mahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta Kouvolassa ja koko Kymenlaaksossa. Kiitämme lämpimästi Otsakorven Säätiötä merkittävästä tuesta – erillinen rahoitus on uusien koulutusten käynnistämisessä erittäin tärkeää ja kaikki lahjoitusvarat käytämme opetuksen toteutukseen, Xamkin vararehtori Mirja Toikka kiittää.

Kehittyvä elintarviketekniikka -koulutukseen voi hakea ensimmäistä kertaa ensi kevään yhteishaussa ja opinnot alkavat Kouvolassa syksyllä 2023. Lisätietoja Kehittyvä elintarviketekniikka -koulutuksesta on koottu Xamkin verkkosivuille.

Lisätiedot medialle

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka, 044 702 8372, mirja.toikka @ xamk.fi

William ja Ester Otsakorven Säätiö
toiminnanjohtaja Mari Kurkan, 044 213 5813, mari.kurkan @ otsakorpi.fi

Otsakorven Säätiön tiedote: Kevään 2022 apurahahakemukset on käsitelty