Peleistä on tullut yhä suurempi osa nuorten elämää. Myös nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kannattaa hyödyntää pelejä ja pelillisyyttä nuorten kohtaamisessa ja ohjaamisessa. Apu menee perille paremmin nuoria kiinnostavaa reittiä.

Pelialaan keskittyvä Kouvola Game Week järjestetään 27.-29.9. Kolmannen kerran järjestettävän tapahtuman teemana on tänä vuonna Sohvalla, somessa ja steamissa. Tapahtumassa kerrotaan, miten pelillisyys ja kuvallisuus tukevat nuorten sosiaalisia suhteita, verkostojen muodostumista ja mielekästä elämää ja ovat hyödynnettävissä ammattilaisten työmenetelminä.

Pelit yhdistävät nuoria ja aikuisia ja ovat usein ajasta ja paikasta riippumattomia. Ne tuottavat monenlaista mielihyvää. Pelejä ja pelillisyyttä hyödynnetään yhä enemmän ammattilaisten työvälineinä. Pelialaan liitetty viihteellisyys ei sulje pois vakavien asioiden käsittelyä leikillisyyttä hyödyntäen. Pelit ovat parhaimmillaan visuaalisia ja tarinallisia työkaluja, joiden avulla pystytään vaikuttamaan asenteisiin tai esimerkiksi houkuttelemaan naisia miesvaltaiselle ohjelmointialalle.

Game Weekin asiantuntijaseminaarissa 27.9. klo 9-17.00 pureudutaan päivän teemaan usean näkökulman kautta. Päivän puheenvuoroissa kuullaan peleistä muun muassa pelitaiteen, sukupuoliroolien, ehkäisevän päihdetyön tai yleisestä hyvinvoinnin näkökulmasta. Peleistä on apua tupakanpolton vähentämisessä tai nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä työssä.

Seminaari järjestetään Kouvolan kaupungin Nuorten paikassa, osoitteessa Kouvolankatu 28.
Seminaarin ohjelma:
http://game.luovasuomi.fi/index.php/seminaarin-ohjelma/

Asiantuntijaseminaarin ohella järjestetään kaksi kutsutyöpajaa nuorille: Sarjakuvatyöpaja nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisyyn ja Tyttöjen koodauspaja yhteistyössä Kouvolan kirjaston mediamajan kanssa. Lisäksi Nuorten Paikassa järjestetään avoimia tapahtumia kuten LANit, Game Jamit ja Kadulta koodaamaan -tapahtuma.

Kouvola Game Week -tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.
Tapahtuman järjestävät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan Nuorisopalvelut ja Kouvolan kirjaston Mediamaja. Tapahtuma rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja Terveyden edistämisen määrärahasta.

Lisää tapahtumasta Kouvola Game Week -tapahtumasivulta.


Lisätietoja:

Kirsi Purhonen

projektipäälllikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Teemu Järvisalo
projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 044 702 8702
teemu.jarvisalo@xamk.fi