Matkailun vartti on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun YouTube-sarja, jonka jaksoissa pureudutaan vartissa alan mahdollisuuksiin, haasteisiin, trendeihin ja mietitään asiantuntijoiden ja yrittäjien haastatteluissa, miten matkailun osaamista voisi kehittää Kaakkois-Suomessa ja valtakunnallisesti. Vartti ottaa myös perspektiiviä matkailuun maailmalla ja nostaa esiin niitä kilpailukeinoja, joilla Suomi voisi olla varteenotettava vaihtoehto globaaleilla matkailumarkkinoilla.

Matkailun vartin ensimmäinen jakso julkaistiin helmikuun loppupuolella. Jakso käsittelee alan ajankohtaisia ilmiöitä. – Näkemyksiä ja haasteita on monia, kuten digitalisaatio, vastuullisuus ja päätöksenteko, toteaa projektipäällikkö Jani Kiviranta.

– Vartin aiheet ihan heti lopu. Seuraavat vartit käsittelevätkin hyvinvointimatkailua ja lähiruokaa. Tuotannossa on myös kulttuurimatkailuun, digitalisaatioon ja vastuulliseen matkailuun liittyviä kokonaisuuksia. Tarkoituksena on julkaista vähintään yksi Matkailun vartti kuukaudessa, mutta näin alussa pidämme vähän tiiviimpää tahtia, jotta ihmiset huomaavat meidät, kertoo Kiviranta.

Matkailun vartti on Xamkin vastaus matkailualan kiihtyvään muutokseen ja tiedontarpeeseen. Asiasta kiinnostuneillakaan ei ole aina aikaa hakeutua koulutukseen, joten lyhyet tietoiskumaiset vartit antavat näkökulmaa ja ehkä innostavat hakeutumaan lisäkoulutukseen. –  Vartti on tarkoitettu niin yrittäjille, alan opiskelijoille kuin jokaiselle, joka haluaa saada nopean katsauksen matkailualaan ja sen toimijoihin, kertoo idean luoja, tutkimuspäällikkö Johanna Heinonen.

Matkailun vartin sisällöstä vastaavat Johanna Heinonen ja Jani Kiviranta ja sen käynnistämisen on rahoittanut Kymenlaakson liitto. Lisäksi sarjassa hyödynnetään opiskelijoiden näkemyksiä ja osaamista. Vartti tarjoaakin opiskelijoille mahdollisuuden tulla mukaan tuottamaan sisältöjä ja samalla oppimaan videotuottamista.

Xamk panostaa matkailuun

Matkailun vartin myötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on perustanut oman “Xamk – Matkailu ja ruoka” nimeä kantavan YouTube-kanavan, jonne Matkailun varttien lisäksi kootaan muuta ajankohtaista matkailun ja ravitsemuspuolen videoaineistoa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk panostaa matkailuun paitsi vahvalla opetuksen osaamisella, myös tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla.

Meneillään on mm. vastuullisen matkailun osaamiskärjen alaisuudessa yrittäjiä valmentava Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka-, vastuullisen matkailun koulutusmallia rakentava Vastuullisen matkailun portaat-, matkailutuotteita venäläisille kehittävä Venäjän matkailun kehittäminen- ja Matkailun vartti -hankkeet. Lisäksi yhteistyössä Kymenlaakson ja alueen toimijoiden kanssa on suunnitteilla useita hanke- ja kehittämisaihioita.

Xamkin Matkailu ja ruoka -YouTube-kanava löytyy osoitteesta: http://bit.ly/XAMK-Matkailujaruoka

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jani Kiviranta, puh. 040 722 8722, jani.kiviranta@xamk.fi
Tutkimuspäällikkö Johanna Heinonen, puh. 044 702 8326, johanna.heinonen@xamk.fi