Valtaosa iäkkäistä haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, minkä vuoksi kodin ja sen ympäristön huomioiminen on tärkeää. Jopa 92 %:ssa kodeista löytyy jokin tapaturmalle altistava tekijä. Eniten turvallisuusriskejä esiintyy keittiössä ja märkätiloissa.

 

Sosterin kotihoidossa on vastattu ajankohtaiseen haasteeseen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Katja Luostarinen (vas.), Jenny Vartiainen ja Alla Nemtseva laativat keväällä 2017 opinnäytetyönä Kotona turvallisesti -potilasturvallisuusesitteen, jonka tarkoituksena on herättää kotihoidon asiakkaat ja omaiset havainnoimaan kodin turvallisuutta sekä ehkäisemään kotitapaturmia. Opinnäytetyö ja esite laadittiin yhteistyössä Sosterin kotihoidon kanssa.

Turvallisuutta pienin teoin

Asuinympäristön turvallisuutta voi parantaa pienillä teoilla. Kotona asuvan ihmisen turvallisuutta lisäävät esimerkiksi liukumis- ja kaatumisesteet, sähkö-ja paloturvalliset laitteet, riittävä hygienia, lääkkeiden turvallinen säilytys ja sopivat vuodetekstiilit sekä kodin turvaratkaisut.

Kodin siisteydellä ja esteettömyydellä mahdollistetaan turvallinen liikkuminen myös apuvälineen turvin. Vuoteesta putoamisia voidaan välttää valitsemalla sopiva sänkyvaihtoehto ja luistamattomat vuode- ja yövaatteet. Liiketunnistinvalaisimen käytöllä voidaan ehkäistä kaatumisia etenkin yöaikaan.

Kodin turvallisuus ei vaadi aina isoja muutostöitä, vaan jo pienillä muutoksilla voidaan saada paljon aikaan. Kotihoidon asiakkaat voivat pyytää kotihoitohenkilöstön näkemyksiä kodin turvallisuudesta.

Omaistenkin olisi hyvä huomioida iäkkään henkilön kodin turvallisuutta. Miksi ei seuraavan kerran lahjaksi liikkumistunnistinvalaisin?

 

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikkö, Savonlinna

  • Ohjaava opettaja Päivi Lifflander, etunimi.sukunimi@xamk.fi
  • Opiskelija Katja Luostarinen, etunimi.sukunimi@edu.xamk.fi
  • Opiskelija Alla Nemtseva, etunimi.sukunimi@edu.xamk.fi
  • Opiskelija Jenny Vartiainen, etunimi.sukunimi@edu.xamk.fi

Sosteri – Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

  • Kehittämispäällikkö Maijaterttu Tiainen, etunimi.sukunimi@isshp.fi