Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksella on torstaina 8.10. erityinen syy juhlistaa Kansainvälistä jalkaterapeuttien päivää, sillä Xamk on toinen jalkaterapeutteja Suomessa kouluttavista korkeakouluista.

Savonlinnassa on koulutettu jalkaterapeutteja AMK -tutkintoon jo 23 vuoden ajan.

Yhteensä jalkaterapeutteja on valmistunut hieman yli 250 ja ylemmän AMK-tutkinnon on suorittanut 4 jalkaterapeuttia. Kaiken kaikkiaan Suomessa on noin 500 jalkaterapeuttia, joten heistä puolet on vuosien varrella opiskellut Savonlinnassa.

Xamkista valmistuneet jalkaterapeutit ovat sijoittuneet hyvin työelämään ja Xamkista valmistuneista ammattilaisista he ovat kolmen kärjessä yrittäjiksi ryhtymisessä.

Xamkissa jalkaterapiaa opiskellaan vahvasti yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämäharjoittelujen lisäksi opiskelijat tekevät opinnäytetöinään erilaisia työelämälähtöisiä kehittämistöitä ja tutkimuksia. Esimerkkejä tehdyistä opinnäytetöistä ovat oppaat eri urheilulajien vammojen ennaltaehkäisyyn, terveydenhuollon ammattilaisille jalkojen huomioimiseksi sekä erilaiset ohjeet erityisryhmille kuten diabeetikoille ja reumaatikoille.

Xamkin jalkaterapeuttikoulutus tekee laajasti yhteistyötä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Alueellista yhteistyötä tehdään mm. Diabetes- ja Reumayhdistyksen kanssa ja kansallisella tasolla Diabetes- ja Reumaliittojen kanssa.

Kansallisesti yhteistyöverkostoina toimii toinen jalkaterapeuttien kouluttaja Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kuntouksen osaamiskeskittymä sekä harjoittelupaikat ympäri Suomea.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Euroopan podiatri-koulujen verkoston kanssa. Xamk teki esimerkiksi yhteistyötä Espanjan ja Maltan yliopistojen jalkaterapeuttikouluttajien EU-hankkeessa vuosina 2017-2019.

Mikä on jalkaterapeutti?

Jalkaterapeutti on korkeakoulutettu terveydenhuollon ammattilainen. Ammatti ei ole sama kuin jalkahoitaja tai jalkojenhoitaja.

Jalkaterapeutti on jalkojen terveyden edistämisen ja alarajaongelmista johtuvien liikuntarajoitteiden asiantuntija, joka edistää ja ylläpitää kaiken ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä lisäten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Jalkaterapeutti tutkii ja selvittää asiakkaan alaraajaongelmien syitä käyttäen erilaisia havainnointi- ja tutkimusvälineitä. Saatujen tulosten perusteella jalkaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa hoidon ja terapian yhdessä asiakkaan kanssa.

Mikä on Kansainvälinen jalkaterapeuttien päivä?

Kansainvälinen jalkaterapeuttien päivä, International Podiatry Day (IPD) on maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on nostaa esille jalkojen terveyden tärkeyttä ja merkitystä.

Joka vuosi 8. lokakuuta vietettävä päivä on suurimpia jalkojen terveyteen ja jalkaterapeutin ammatin tunnetuksi tekemiseen keskittyviä tapahtumia ympäri maailmaa.

Päivän tarkoitus on lisätä suuren yleisön, muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja terveysviranomaisten tietoisuutta alaraajojen vaivojen ja sairauksien vaikutuksista ja vaaroista koko ihmisen hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Tarkoitus on myös nostaa tietoisuuteen jalkaterapeutin työtä näiden ongelmien parissa ja ennaltaehkäisyssä eli kansalaisten jalkaterveyden edistämisessä.

Tutustu Xamkin jalkaterapiakoulutuksesta tehtyyn videoon tästä.

Lisätietoja

Jalkaterapian lehtori Marjo Heikkilä
050 312 5139
marjo.heikkila @ xamk.fi

Jalkaterapian yliopettaja Arja Kiviaho-Tiippana
050 312 5106
arja.kiviaho-tiippana @ xamk.fi