Teknologia- ja rakennusalalla on nostettu viime vuosien aikana merkittävästi Etelä-Savon alueen työntekijöiden osaamista. Yritysten tarpeiden pohjalta on järjestetty yli sata koulutuspäivää viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Koulutuksiin on osallistunut yli tuhat henkilöä noin sadasta eri yrityksestä.

Koulutusten järjestäjinä ovat olleet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutushankkeet Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa – TEKOS 2020 ja Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020. Hankkeita ovat rahoittaneet Etelä-Savon ELY-keskus ja Kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Koulutuksia ovat Xamkin lisäksi olleet järjestämässä myös Ammattiopisto Samiedu ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedu.

Tietomallintamisesta työturvallisuuteen ja 3D-tulostukseen

Koulutuksilla on kehitetty alueen yritysten kilpailukykyä ja henkilöstön osaamista. Aiheina ovat olleet muun muassa sähkövoima- ja automaatiotekniikka, koneteollisuuden valmistustekniikat, hitsaustekniikat, 3D-tulostus- ja suunnittelutekniikka, tietokoneavusteinen piirtäminen (CAD), taloautomaatiotekniikka, lean-ajattelu, lean rakentamisessa, tuotevalmistustekniikka, rakennusten tietomallintaminen (BIM), elinkaariarviointi (LCA), työturvallisuus, näkyminen sosiaalisessa mediassa ja moderni rekrytointiosaaminen.

Koulutukset ovat olleet eri mittaisia puolen päivän täsmäiskuista laajempiin kuukausia kestäviin kokonaisuuksiin. Pääosin koulutuksia on järjestetty kontaktiopetuksena, mutta keväällä muuttuneen tilanteen takia osa koulutuksista toteutettiin verkossa. Koulutusten lisäksi hankkeissa tehtiin työtä alan vetovoiman lisäämiseksi sekä kuvattiin yritysten omaan käyttöön työtekijöiden perehdytyksen tueksi lyhyitä videoita esimerkiksi hiljaisen tiedon siirrosta ja eri työvaiheista.

Digitalisaation merkitys kasvaa entisestään

– Yrityksiä on innostettava digitalisaatioon, sillä sen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa, sanoo Itä-Suomen aluepäällikkö Esa Näätänen Teknologiateollisuus ry:stä.
– Digitalisaation lisääminen vaatii panostuksia koulutukseen, mikä lisää entisestään oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Digitalisaation merkitys korostui myös Etelä-Savon rakennustoimialan alueellisen osaamisen ja kehittämisen tiekartassa vuodelle 2025. Tiekartta valmistui kesällä ja se toteutettiin yhteistyössä Korkia Consulting Oy:n kanssa. Laatimiseen osallistui edustajia yli 30 eri organisaatiosta. Yritysten haastatteluissa korostui eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen sekä koulutuksen kehittäminen oppilaitoksissa vielä nykyistäkin yrityslähtöisemmäksi.

– Rakentamisen alalle tehty maakunnallinen tiekartta on erinomaisen onnistunut kuvaus rakennusklusterin mahdollisuuksista ja kehityskohdista Etelä-Savossa. Seuraavaksi tarvitsemme aktiivisen työryhmän viemään tiekarttatyön käytäntöön, sanoo Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen.

Teknologia- ja rakennusteollisuuden tulevaisuutta luodataan seminaarissa 6.10.

Tiekartan tuloksia kuullaan TEKOS- ja RAKES-hankkeiden loppuseminaarissa verkossa 6.10.2020. Tilaisuudessa puhuu myös Teknologiateollisuus ry:n koulutusjohtaja Leena Pöntynen tulevaisuuden osaavasta työvoimasta. Yrittäjän menestystekijöistä Etelä-Savossa kertoo rakennusneuvos Terho Kaskinen Savonlinnasta. Seminaariin voi osallistua ilmoittautumalla www.xamk.fi/tekosrakesloppuseminaari

Lisätietoja:

Kiti Venäläinen, Xamk, kiti.venalainen@xamk.fi, p. 040 663 0546