Etelä-Savon rakennustoimialan yritykset työllistävät hyvin eteläsavolaisia alan ammattilaisia niin Etelä-Savossa kuin maakunnan ulkopuolella toteutettavissa rakennuskohteissa. Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta on kuitenkin kasvussa. Tämä tuli esiin Etelä-Savossa kuluneen kesän aikana tehdyissä rakennustoimialan yritysten haastatteluissa.

Rakennusalan ammattilaisilla ydinosaaminen hyvin hallussa

Haastatteluissa kävi ilmi, että rakennusalan ammattilaisilla on ammatin ydinosaaminen hyvin hallussa. Alalle tulevilla nuorilla on myös digitaidot hallussa.

Tulevaisuudessa rakennusalan yritykset rekrytoivat mielellään moniosaajia. Kausi- ja suhdanneherkällä toimialalla työntekijöille pystytään paremmin tarjoamaan pysyviä työmahdollisuuksia, kun heidän osaamisensa on laajaa. Rakennusmestareista on lisätyistä koulutuspaikoista huolimatta pulaa niin Etelä-Savossa kuin koko maassa. Niukkuutta on esimerkiksi asbestin kartoittajista ja käsittelijöistä, jotka korjausrakentamiseen painottuvassa maakunnassa ovat pieni, mutta kokonaisuuden kannalta hyvin tärkeä ammattiryhmä.

Selvityksessä tuli ilmi erilaisia lisä- ja täydennyskoulutustarpeita, joihin maakunnan oppilaitokset ovat valmiita vastaamaan tarjoamalla kysyntään sopivaa uutta koulutusta. Näitä koulutustarpeita olivat mm. asiakaspalvelutaidot, 3D-mallinnus, myynti- ja markkinointiosaaminen, sosiaalisen median hyödyntäminen. Yritysten toiveena oli löytää koulutuksen avulla keinoja, joilla ylläpitää yrityksen jatkuvaa näkymistä asiakkaille ja näin taata tasaisempi kassavirta myös heikomman suhdanteen aikana.

Hyvä tyyppi saa töitä ja motivaatio sekä asenne ratkaisevat

Haastatteluissa kävi ilmi, että ala työllistää hyvin ja motivoituneille työntekijöille, hyville tyypeille on töitä tarjolla. Etelä-Savo hyötyy muualla Suomessa olevista työpaikoista siten, että noin 200 rakentajaa enemmän työllistyy alan töihin kuin mitä Etelä-Savossa on alan työpaikkoja. Rakentamisen ammateissa työskenteli v. 2015 eteläsavolaisia noin 2 700. Toimialalla työskenteleviä oli yht. 3 400, eli muissa ammateissa toimialalla työskentelee noin 700 henkilöä.

Huoli osaavan työvoiman saatavuudesta on laaja. Miten saadaan työnantajat ja työntekijät kohtaamaan, mietitytti useita työnantajia.

Työnantajille luvataan kysyntää vastaavia palveluja ja tiivistä yhteydenpito

Haastateltavat toivoivat, että oppilaitokset ja TE-toimisto pitäisivät enemmän ja säännöllisemmin yhteyttä yrityksiin ja tarjoaisivat aktiivisesti palvelujaan. Tähän oppilaitokset ja Etelä-Savon TE-toimisto ovat lupautuneet vastaamaan. Jo nyt on tarjolla kyselyn tulosten perusteella käynnistettyä täsmäkoulutusta eri oppilaitoksissa esimerkiksi Rakes 2020 -hanke järjestää Puurakentamisen uudet tuulet Etelä-Savossa-seminaarin 3.10.2018 Mikkelissä sekä Sosiaalinen media ja digitaalinen markkinointi-koulutuksen Mikkelissä 9.10.2018.

Toimialahaastattelu tehtiin yhteistyössä

Haastatteluja toteuttivat Esedun, Xamkin, SAMIedun ja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijat. Yhteensä haastateltiin lähes 60 rakennusalan yritys-toimipaikkaa, joissa henkilöstömäärä Etelä-Savossa on runsaat 1 000 henkilöä. Seuraavaksi Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijat haastattelevat useita satoja rakennusalan ammattien työnhakijoita

 

Lisätietoja:

Anne Taiponen, tiimipäällikkö/yritysasiamies, Ammattiopisto Samiedu, puh. 044 550 6692

Antti Pylkkänen, tuntiopettaja, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, puh. 044 711 5830

Kari Joutsalainen, palvelujohtaja, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 029 504 4054

Mari Roikonen, asiantuntija, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 029 504 4013

Anti Rohumaa, projektipäällikkö, Xamk, puh. 040 185 4173